Towary konsumpcyjne

Opakowanie to wartość dodana w postaci ochrony towaru i efektywnego promowania produktu na półce sklepowej