Opakowania antystatyczne

Opakowania zabezpieczające produkty przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) mają podstawowe znaczenie dla bezpiecznego transportu i przechowywania większości produktów elektronicznych.

Tego typu opakowania mają w szczególności zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, zapewniając w ten sposób integralność produktów znajdujących się w opakowaniu. Ładunki elektrostatyczne mogą być generowane przez szereg różnych czynników, takich jak np. inne urządzenia, tarcie, a nawet zjawiska atmosferyczne.

Opakowania ESD stanowią optymalne rozwiązanie dla branży elektronicznej. Układy scalone wykonuje się z materiałów półprzewodnikowych takich jak silikon i izolatory, które w obecności wysokiego napięcia mogą ulec uszkodzeniu. Aby tego uniknąć, producenci i użytkownicy układów scalonych muszą podejmować środki ostrożności i stosować odpowiednie materiały opakowaniowe i techniki drukowania.