DS Smith opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017

Model biznesowy, według którego funkcjonuje firma DS Smith, umiejscawia ją dokładnie w samym środku mechanizmu gospodarki cyrkulacyjnej.

DS Smith z przyjemnością publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017. Informuje w nim o osiągnięciu celów w zakresie zmniejszania emisji CO2 i zużycia wody na cztery lata przed terminem, co stanowi odzwierciedlenie realizacji wizji bycia wiodącym dostawcą zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych.

Raport zatytułowany „Kształtowanie gospodarki cyrkulacyjnej” koncentruje się na roli DS Smith w gospodarce o obiegu zamkniętym, zarówno poprzez własny, zintegrowany, funkcjonujący w ramach zamkniętego obiegu model biznesowy, jak i za sprawą ukierunkowania Grupy na współpracę z klientami w zakresie korzystania z opakowań jako narzędzi umożliwiających tworzenie coraz bardziej wydajnych łańcuchów dostaw.

Rozwijając raport z roku ubiegłego, DS Smith omawia postępy poczynione w zakresie każdego z siedmiu priorytetowych zagadnień, rozszerzoną strategię angażowania interesariuszy, jak i zobowiązania na nadchodzący rok. 

Ian Simm, prezes Komitetu ds. zrównoważonego rozwoju
Nieustannie staramy się zmniejszać wpływ naszej działalności na środowisko i wykorzystywać potencjał naszych pracowników. Jako wiodący dostawca rozwiązań opakowaniowych, zdajemy sobie również sprawę z roli, jaką możemy odegrać, pomagając naszym klientom prowadzić działalność w sposób bardziej zrównoważony. Słuchamy naszych interesariuszy, staramy się zrozumieć wpływ naszej działalności, oceniamy nowe możliwości i działamy aktywnie — Ian Simm, prezes Komitetu ds. zrównoważonego rozwoju

Osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy

 

Nasza firma

  • Wzrost przychodów o 6%, przy stałej podstawie walutowej.
  • Wzrost wyników benchmarków zewnętrznych: poziom 95B w zakresie zarządzania w CDP oraz poziom złoty w EcoVadis.
  • 330 warsztatów Impact Centre dla klientów oraz udział w szerokiej gamie inicjatyw branżowych oraz inicjatyw interesariuszy.

Nasze otoczenie

  • Obniżenie o 6,7% poziomu emisji na tonę produkcji
  • 85% placówek uzyskało certyfikaty FSC®

100% placówek wzięło udział w badaniu samooceny Sedex, stanowiącej podstawę dalszego rozwoju działań dotyczących możliwości monitorowania i przejrzystości.  

Nasi pracownicy

  • Obniżenie wskaźnika częstotliwości wypadków o 19%
  • W 207 placówkach nie wydarzył się żaden wypadek powodujący niezdolność do pracy, czyli kontynuujemy realizację długoterminowego celu zostania miejscem pracy o zerowej liczbie wypadków.
  • Dalsza praca na rzecz społeczności za pośrednictwem fundacji charytatywnej DS Smith

Raport Zrównoważonego Rozwoju pozostaje ważnym źródłem aktualnych informacji dla wszystkich zainteresowanych, dowodząc, że DS Smith prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a także informując o dalszych krokach mających na celu stałą poprawę wyników.

Mark Greenwood, dyrektor ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
Z dumą dzielimy się naszymi inspirującymi historiami oraz propagujemy najlepsze praktyki na przestrzeni całej firmy. Kontynuując przejrzyste mierzenie wyników, możemy stawiać sobie wyzwania w zakresie przywództwa w dziedzinie zrównoważonego rozwoju”. — Mark Greenwood, dyrektor ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska