Uległość

Plakaty muszą zostać przesłane przez pracownika, rodzica lub opiekuna DS Smith.

Załączony plakat powinien być zeskanowaną kopią lub zdjęciem plakatu lub pliku cyfrowego. W załączeniu nie można umieszczać zdjęć dzieci.

Plakaty należy przesłać na adres internal.communications@dssmith.com.

Dodatkowo, prosimy o podanie następujących informacji*:

  • Tytuł plakatu
  • Imię dziecka
  • Wiek dziecka (liczba lat)
  • Imię i nazwisko pracownika (rodzic lub opiekun)
  • Kraj (rodzic lub opiekun)
  • Nazwa zakładu pracy
  • W maks. 200 słowach opis tego, co przedstawia plakat, wraz z uzasadnieniem, dlaczego dana kwestia jest ważna dla ochrony środowiska, np. „Plakat mówi o oszczędzaniu wody poprzez zakręcanie kurka podczas mycia zębów i korzystanie z prysznica zamiast kąpieli. Jest to ważne dlatego, że obecnie zużywamy zbyt dużo wody, a woda jest bardzo ważna dla ochrony i przetrwania otaczającego nas świata."

Prace konkursowe można także przesyłać listownie na podany poniżej adres, z dołączeniem powyższych informacji.

Adres do korespondencji: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX. England.

*Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, będą wykorzystywane wyłącznie do celów konkursu. Wykorzystamy je do identyfikacji zwycięzców i ich powiadomienia oraz do informowania o nich wewnętrznie i zewnętrznie. Dane będą przechowywane przez 12 miesięcy po zakończeniu konkursu w dniu 11 marca 2019 r. Rodzic lub opiekun dziecka musi wyrazić zgodę na udział dziecka, a plakaty powinny być składane przez osobę dorosłą, która uzyskała takie zezwolenie. Rodzice i opiekunowie mogą wycofać zgodę na przechowywanie danych przez DS Smith i wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych w dowolnym czasie. Wszelkie pytania lub prośby o wycofanie zgody należy kierować na adres internal.communications@dssmith.com