Πληροφόρηση Προμηθευτών (Suppliers' information)

Οι προμηθευτές μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση της αποστολής μας ως επιχείρηση, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε υπεύθυνες και δίκαιες αγορές.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας πληρούν τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουμε στις δικές μας δραστηριότητες.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα έγγραφα που σχετίζονται με τα Πρότυπα Προμηθευτή που έχει υιοθετήσει η εταιρεία μας.

Κατεβάστε τους σχετικούς συνδέσμους για να ενημερωθείτε .

Αρχεία Προμηθευτών - Suppliers' Information