Κοινοτικές υποθέσεις

Παρόλο που επηρεάζουμε άμεσα τις ζωές περίπου 32.000 εργαζομένων, η κλίμακα της επιχείρησής μας και η συνδυασμένη προσέγγισή μας σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρύτερες κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και στις οποίες ζουν οι εργαζόμενοί μας. Ως επιχείρηση που φροντίζει και είναι υπεύθυνη, συνεργαζόμαστε με τις τοπικές μας κοινότητες.

Με επιχειρηματικό πνεύμα, οι άνθρωποί μας αναζητούν συνεχώς λύσεις. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας εκτιμούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους για να προσφέρουν και να στηρίξουν το μέλλον του τοπικού τους περιβάλλοντος.

Τα προηγούμενα χρόνια, η κοινωνική δέσμευση με τη μορφή συγκέντρωσης χρημάτων, εθελοντισμού, υποστήριξης φιλανθρωπικών οργανώσεων και άλλων δραστηριοτήτων ήταν κυρίως υπό την καθοδήγηση των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων. Αυτή η προσέγγιση ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχής: ωστόσο, καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ως επιχείρηση, κατανοούμε τη σημασία του να είμαστε πιο στρατηγικοί σε αυτόν τον τομέα.

Ως εκ τούτου, η DS Smith βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης μιας φιλόδοξης, ενοποιημένης και ριζικά ενισχυμένης στρατηγικής δέσμευσης στα κοινά με στόχο την αύξηση του αριθμού των τοποθεσιών που συμμετέχουν σε 100 τοις εκατό έως το 2020. Αυτή η στρατηγική θα περιλαμβάνει νέους φιλανθρωπικούς εταίρους και ένα κοινό πλαίσιο που θα επιτρέπει στις τοποθεσίες να ενωθούν και να εργαστούν για κοινά έργα και πρωτοβουλίες.