Φύση

Προστατεύουμε και αναγεννάμε τη φύση.

Η βιοποικιλότητα μειώνεται γρήγορα. Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να αναλάβουμε δράση για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτώνται όλες οι μορφές ζωής στη γη. 

Η κυκλική οικονομία είναι αναγεννητική από τη φύση της, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση των πόρων σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες για την εξόρυξη πόρων αφήνουν χώρο στη φύση να αναγεννηθεί.

Προμηθεύοντας υπεύθυνα, διαχειριζόμενοι τα δάση και τις δραστηριότητές μας με βιώσιμο τρόπο και συνεργαζόμενοι με τις κοινότητές μας, μειώνουμε τις επιπτώσεις μας στη φύση και ενθαρρύνουμε την ευημερία της βιοποικιλότητας.

Επίσης, μειώνουμε την ποσότητα νερού που αφαιρούμε από τη φύση, ανά τόνο παραγωγής, σε περιοχές με προβλήματα νερού, για να μειώσουμε την πίεση που δέχονται τα φυσικά συστήματα.


Οι στόχοι μας ΤΩΡΑ:

  • Έως το 2025, να μελετήσουμε και να βελτιώσουμε τη βιοποικιλότητα στα δικά μας δάση και να αξιολογήσουμε τις ανάγκες μας από τη φύση.
  • Έως το 2025, να εφαρμόσουμε προγράμματα βιοποικιλότητας σε κάθε ένα από τα εργοστάσια παραγωγής χαρτιού μας.
  • Έως το 2025, το 100% των εργοστασίων παραγωγής χαρτιού και συσκευασίας να διαθέτουν σχέδια διαχείρισης υδάτων.

 

Οι ΕΠΟΜΕΝΟΙ στόχοι μας:

  • Να θέσουμε στόχους για την αναγέννηση της φύσης με επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση.
  • Έως το 2030, να μειώσουμε κατά 10% την ένταση απόληψης νερού στους μύλους που κινδυνεύουν από υδατικό στρες σε σύγκριση με το 2019.

                               

Πώς θα το επιτύχουμε αυτό;

Ταυτοποίηση και καταμέτρηση των απειλούμενων, υπό εξαφάνιση και σπάνιων ειδών στα δάση μας στη Βόρεια Αμερική 

Σε συνεργασία με τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικών Πόρων Warnell του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, η δασική μας ομάδα στη Βόρεια Αμερική έχει αναλάβει ένα έργο τριών φάσεων για τη μελέτη και τη βελτίωση της τοπικής βιοποικιλότητας. Εντός του δάσους μας βρέθηκαν αρκετά είδη που χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία εργαλείων, όπως η εφαρμογή iNaturalist, το υλικό του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Smithsonian, ο ιστότοπος Backyard Bird και το ηλεκτρονικό σύστημα περιβαλλοντικής διατήρησης της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ (U.S. Fish and Wildlife Service). Από τη μελέτη αυτή, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τις μεθόδους παρατήρησης και τις τεχνικές διαλόγου για την προληπτική διαχείριση των δασικών μας εκτάσεων με βιώσιμο τρόπο που προστατεύει τη φύση και την τοπική βιοποικιλότητα.

Νέα επεξεργασία λυμάτων στο εργοστάσιο χαρτιού Zărnești 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2022/23, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (WWTP) αξίας 8,7 εκατομμυρίων ευρώ στη χαρτοβιομηχανία Zărnești. Το έργο, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου εκσυγχρονισμού, που περιλαμβάνει αντικατάσταση του αποχετευτικού συστήματος και βελτίωση της επεξεργασίας νερού, θα μειώσει την άντληση και την κατανάλωση γλυκού νερού. Μέσω της αυξημένης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του νερού, αναμένεται ότι οι αλλαγές θα μειώσουν την απόληψη νερού κατά περίπου 20%. Επιπλέον, μέσω μιας διαδικασίας αεροβικής χώνευσης, παράγεται βιοαέριο από τη διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων. Υπάρχουν σχέδια ώστε αυτό να αποτελέσει ανανεώσιμη πηγή καυσίμου στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναβάθμισης του λέβητα, η οποία θα μειώσει την ποσότητα φυσικού αερίου που απαιτείται για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης του εργοστασίου.

Ανακαλύψτε τους υπόλοιπους στόχους της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα Now & Next