Εκθέσεις και Αναφορές

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες μας εκθέσεις βιωσιμότητας, τις επιδόσεις και τα δεδομένα μας.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μας μοντέλου και αποτελεί τον πυρήνα του σκοπού μας να επαναπροσδιορίσουμε τη συσκευασία για έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαστε υπερήφανοι για τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα Now and Next, η οποία επικεντρώνεται στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μέσω καλύτερου σχεδιασμού, στην προστασία των φυσικών πόρων με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση κάθε ίνας, στη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης μέσω λύσεων βιώσιμης συσκευασίας και στην κατάρτιση των ανθρώπων που θα ηγηθούν της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Καθώς Επαναπροσδιορίζουμε τη Συσκευασία για έναν Κόσμο που Αλλάζει και επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δεσμευόμαστε να μοιραζόμαστε την πρόοδό μας μέσω των εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG reports) που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων σχετικών με  το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση και οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε χρόνο.