Χτίζοντας ισχυρά θεμέλια

H στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα "For Now and For Next" καθορίζει τη φιλοδοξία μας να ηγηθούμε της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, εστιάζοντας στο μοντέλο αυτό μέσω καλύτερου σχεδιασμού έως την προώθηση της μείωσης του άνθρακα, τη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης και την προστασία των φυσικών πόρων.

Ως υπεύθυνη επιχείρηση που θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, υπάρχουν και άλλα ουσιώδη ζητήματα που θεωρούμε ότι αποτελούν τα "ισχυρά μας θεμέλια", τα οποία οικοδομούμε συνεχώς για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον Σκοπό μας "Επαναπροσδιορίζοντας τη συσκευασία για έναν κόσμο που αλλάζει".

Επίτευξη μηδενικού αντίκτυπου στο νερό

Το νερό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιχείρησή μας, ιδίως στη διαδικασία παραγωγής χαρτιού. Οι ίνες μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, από τον πολτό στο χαρτί, με τη χρήση νερού και στη συνέχεια χρησιμοποιείται θερμός ατμός για την ξήρανση του χαρτιού. Το νερό χρησιμοποιείται επίσης για την αραίωση του αμύλου στα εργοστάσιά μας για το κυματοειδές χαρτί, το οποίο στη συνέχεια συγκολλά πολλές στρώσεις χαρτιού μεταξύ τους για τη δημιουργία χαρτονιού, καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις για την ψύξη των μηχανημάτων και τον καθαρισμό. Ως επιχείρηση έντασης νερού, είναι σημαντικό να καταναλώνουμε, να ανακυκλώνουμε και να επεξεργαζόμαστε το νερό που χρησιμοποιούμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά, ώστε να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις μας όταν επιστρέφουμε το νερό στο φυσικό περιβάλλον και να συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Μάθετε περισσότερα για την προσέγγισή μας στη διαχείριση του νερού >

Κοινοτικές υποθέσεις

Παρόλο που επηρεάζουμε άμεσα τις ζωές περίπου 32.000 εργαζομένων, η κλίμακα της επιχείρησής μας και η συνδυασμένη προσέγγισή μας σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρύτερες κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και στις οποίες ζουν οι εργαζόμενοί μας. Ως επιχείρηση που φροντίζει και είναι υπεύθυνη, συνεργαζόμαστε με τις τοπικές μας κοινότητες.

Μάθετε περισσότερα για το πώς συνεργαζόμαστε με τις κοινότητές μας >

Φροντίζοντας τους ανθρώπους μας

Δεν ανεχόμαστε καμία διάκριση με βάση την κουλτούρα, την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία. Η προσέγγισή μας για την πολυμορφία και την ενσωμάτωση αφορά την αναγνώριση ότι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό που επιτρέπει σε όλους τους υπαλλήλους μας να αποδίδουν τα μέγιστα και να αναπτύσσονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Εκτιμούμε την ποικιλομορφία του φύλου, της ηλικίας και της εθνικότητας, καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η ευρεία εμπειρία ζωής, όταν αξιολογούμε την ποικιλομορφία εντός της DS Smith.

Μάθετε περισσότερα για το πώς διατηρούμε έναν ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό χώρο>

Προμήθεια α' υλών

Ενώ δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση ανακυκλωμένων ινών μέσω του κυκλικού επιχειρηματικού μας μοντέλου, απαιτείται μικρή ποσότητα παρθένων ινών. Ωστόσο, για να προσφέρουμε πραγματικά βιώσιμη αξία, ενώ καταναλώνουμε παρθένες ίνες σήμερα, πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους πόρους που θα χρειαστεί η επιχείρησή μας αύριο. Όταν προέρχεται από καλά διαχειριζόμενα δάση, η υλοτομημένη ξυλεία έχει ζωτικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι σε ορισμένες χώρες και περιοχές υπάρχουν προβλήματα με την αποψίλωση των δασών και την παράνομη υλοτομία. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η υποστήριξη της υπεύθυνης και βιώσιμης δασοκομίας είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία μας.

Μάθετε περισσότερα για το πώς προμηθευόμαστε ίνες με βιώσιμο τρόπο>

Υγεία και Ασφάλεια

Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας και οι εργολάβοι εργάζονται σε περιβάλλοντα που παρουσιάζουν πραγματικούς κινδύνους. Προσπαθούμε να ελέγχουμε αυτούς τους κινδύνους μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας μια ιεραρχία μέτρων ελέγχου, και στοχεύοντας συνεχώς στη βελτίωση. Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας μας και αντιμετωπίζουμε ανοιχτά και άμεσα κάθε ανησυχία που εκφράζεται. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι "μηδέν ατυχήματα" και θέτουμε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου. Οι επιδόσεις μας σε θέματα ασφάλειας έχουν βελτιωθεί σταθερά, τόσο όσον αφορά τα ποσοστά συχνότητας όσο και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, αν και αναγνωρίζουμε ότι ένας τραυματισμός οποιουδήποτε από τους ανθρώπους μας είναι απαράδεκτος και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια παραμένει βασική εστίαση για τον Όμιλο.

Μάθετε περισσότερα για την προσέγγισή μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας >

Πρότυπα προμηθευτών

Αντιλαμβανόμαστε ότι για να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα πρέπει να επιδιώκουμε τη δημιουργία συνεργασιών με τους προμηθευτές μας. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αλυσίδες εφοδιασμού βασικών προϊόντων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης. Οι οργανισμοί αναμένεται να αποκαλύπτουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ποτέ άλλοτε. Νομοθεσία όπως ο νόμος περί εταιρειών, οι κανονισμοί της ΕΕ για την ξυλεία, ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία του 2015 και ο νόμος περί ισότητας του 2010 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτής της διαφάνειας. Σε απάντηση, στην DS Smith προωθούμε μεγαλύτερη διαφάνεια από τους προμηθευτές μας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να διαχειριστούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παιδική εργασία, την επιχειρηματική ηθική και την περιβαλλοντική διαχείριση. Κάθε προμηθευτής υλικών ή/και υπηρεσιών της DS Smith αναμένεται να πληροί ορισμένα ελάχιστα πρότυπα, τα οποία γνωστοποιούνται μέσω των Παγκόσμιων Προτύπων των Προμηθευτών μας.

Μάθετε περισσότερα για το πώς συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας>