Βιωσιμότητα

Το κυκλικό επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στη βιωσιμότητα και ηγούμαστε της πορείας προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.