Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Περιορίζουμε τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα από τις δραστηριότητές μας και την αλυσίδα αξίας μας.

Για να περιορίσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό, ευθυγραμμιζόμενοι με τη συμφωνία του Παρισιού, πρέπει όλοι μας να μειώσουμε γρήγορα τις εκπομπές. 

Σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι εκπομπές μπορούν να μειωθούν βελτιώνοντας τον τρόπο που αξιοποιούμε τους πόρους για την παραγωγή προϊόντων και αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο με τον σχεδιασμό για την απομάκρυνση απορριμμάτων, τη διατήρηση των υλικών σε λειτουργία, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την επένδυση σε νέες τεχνολογίες και τη μετάβαση σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υποστηρίζουμε επίσης τους στρατηγικούς προμηθευτές μας να θέσουν τους δικούς τους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους, βοηθώντας τους πελάτες μας να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα φιλοδοξώντας να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Οι στόχοι μας ΤΩΡΑ:

  • Έως το 2030, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τα πεδία εφαρμογής 1, 2 και 3 κατά 46% σε σύγκριση με το 2019
  • Έως το 2027, να ενθαρρύνουμε το 100% των στρατηγικών προμηθευτών μας (που αντιπροσωπεύουν το 76% των εκπομπών των αγορασμένων αγαθών και υπηρεσιών) να θέσουν τους δικούς τους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους

Οι ΕΠΟΜΕΝΟΙ στόχοι μας:

  • Έως το 2050, να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό;

 

Μετατροπή απορριμμάτων σε ενέργεια στο εργοστάσιο χαρτιού του Aschaffenburg 

Σε συνεργασία με την E.ON, η ενεργειακή τροφοδοσία στο εργοστάσιο του Aschaffenburg θα αναβαθμιστεί σημαντικά έως το τέλος του 2025 για να συμπληρωθεί το φυσικό αέριο με την καύση υλικών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χαρτιού. Η ολοκληρωμένη μονάδα θα διαθέτει έναν σύγχρονο λέβητα παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα, έναν αυτοματοποιημένο, ψηφιακό ελεγκτή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και δύο ενημερωμένους λέβητες φυσικού αερίου, με πρόσθετη «ασφάλεια για το μέλλον», ώστε να είναι δυνατή η μεταγενέστερη εισαγωγή καυσίμων βιολογικής προέλευσης. Η λύση αναμένεται να μειώσει την ανάγκη για φυσικό αέριο κατά 25%, γεγονός που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση περίπου 50.000 τόνων CO2e ετησίως.

Συνεργασία με το Supplier LoCT carbon school 

Ενταχθήκαμε στην πρωτοβουλία Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT), μια κοινοπραξία πολυεθνικών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους βασικούς πελάτες μας, για να υποστηρίξουμε τους λιγότερο ώριμους στρατηγικούς προμηθευτές μας να ξεκινήσουν τη διαδικασία υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα, να θέσουν έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών. Το 95% των συμμετεχόντων στο Supplier LoCT climate school επιβεβαίωσαν ότι οι εργασίες βοήθησαν στην αύξηση της ικανότητας της εταιρείας τους να σημειώσει κλιματική πρόοδο. 

Ανακαλύψτε τους υπόλοιπους στόχους της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα Now & Next