Ανακαλύπτονας νέες λύσεις για να απαντήσουμε στις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας

Η ανάγκη να εγκαταλείψουμε το μοντέλο της οικονομίας που βασίζεται στη λογική «προμήθειας, κατασκευής, απόρριψης» δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, η κοινωνία και τα άτομα σε όλο τον κόσμο πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν έναν καινοτόμο τρόπο σκέψης που θα επιταχύνει τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία. Εμείς πρωτοπορούμε σε αυτήν την κατεύθυνση.

Από τα προϊόντα μας έως τις διαδικασίες μας, οι σχεδιαστές μας επιδιώκουν αδιάκοπα να δημιουργήσουν λύσεις που προάγουν την κυκλική οικονομία και που έχουν σχεδιαστεί για την εξάλειψη των απορριμμάτων και της ρύπανσης, την παραμονή των προϊόντων και των υλικών σε χρήση όσο γίνεται περισσότερο στο σύστημα και στην αναγέννηση της φύσης. Ο Σκοπός μας αποτελεί έμπνευση για την υλοποίηση του έργου αυτού ενώ έχουμε τόσο την υποστήριξη της ηγεσίας του οργανισμού μας όσο και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Η φιλοδοξία μας μάλιστα αυτή είναι που προσελκύει ανθρώπους με το ίδιο συναρπαστικό όραμα να ενωθούν μαζί μας για να το μοιραστούν.

Καινοτομούμε ‘για το Παρόν και το Μέλλον’

Κάθε σχεδιαστής μας αντλεί έμπνευση από τον φιλόδοξο σκοπό μας που είναι να ‘Επαναπροσδιορίσουμε τη συσκευασία για έναν κόσμο που αλλάζει', οπότε δεν υπάρχει για εμάς μεγαλύτερη πρόκληση από αυτή.

Η στρατηγική μας για την καινοτομία
Η στρατηγική μας για την καινοτομία

Η επίτευξη του Σκοπού μας και η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία απαιτούν πόρους για να επιτευχθούν. Για αυτόν τον λόγο επενδύουμε παγκοσμίως  στους ανθρώπους μας, στις εγκαταστάσεις μας και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας συμπεριλάβει για επενδύσεις στην Καινοτομία και σε Έρευνα και Ανάπτυξη ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ακριβώς όπως η Στρατηγική μας για την Αειφορία 'Για το Παρόν και το Μέλλον' επικεντρώνεται στις προκλήσεις αειφορίας που αντιμετωπίζουμε σήμερα καθώς και σε αυτές που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές γενιές, η στρατηγική μας για την καινοτομία βασίζεται στην επίτευξη των στόχων μας σε άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

1. Καινοτομία για το 'Παρόν'

Η καινοτομία είναι μια διαδικασία και μπορεί να χρειαστούν χρόνια από τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής ιδέας έως την κυκλοφορία της. Ωστόσο, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πρώτα και κύρια είμαστε μια επιχείρηση συσκευασίας, με δεκάδες χιλιάδες πελάτες που βασίζονται σε εμάς για να λύσουμε τα προβλήματα της συσκευασίας τους και να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες τους. Καθώς όμως οι περισσότεροι από τους πελάτες μας στρέφονται στην αειφόρο συσκευασία εμείς καινοτομούμε και δημιουργούμε πάνω από 3.500, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη προϊόντα βιώσιμης συσκευασίας κάθε μήνα, εφαρμόζοντας:

Τις αρχές του κυκλικού σχεδιασμού. Εμπνευσμένοι από τη στρατηγική συνεργασία μας με το Ίδρυμα Ellen MacArthur το 2019, αναπτύξαμε τις Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού και εκπαιδεύσαμε όλους τους σχεδιαστές μας (700+) ώστε να γίνει ο σχεδιασμός για την κυκλική οικονομία δεύτερη φύση της δουλειάς τους.

Το 80% των απορριμμάτων προκύπτει στο στάδιο του σχεδιασμού ενός προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι ο καινοτόμος σχεδιασμός και τα υλικά και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούμε, βρίσκονται στο επίκεντρο της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία.

Alan Potts
Διευθυντής Σχεδιασμού & Καινοτομίας της DS Smith

Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού
Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού

Μέτρηση αποτελεσματικότητας. Οι σχεδιαστές μας γνωρίζουν ότι κάθε απόφαση στο στάδιο σχεδιασμού έχει συνέπειες. Επομένως, ποτέ δεν εξετάζουμε τα οφέλη ως προς τη βιωσιμότητα της συσκευασίας μας μεμονωμένα, αλλά εξετάζουμε την ευρύτερη εικόνα. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε ενσωματώσει και εφαρμόζουμε τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού  (Circular Design Metrics) – ένα ακόμα πρωτοποριακό για τη βιομηχανία μας εργαλείο – σε όλες τις εγκαταστάσεις μας παραγωγής συσκευασιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε και να συγκρίνουμε την περιβαλλοντική απόδοση διαφορετικών σχεδίων συσκευασίας βάσει οκτώ δεικτών: Ανθρακικό Αποτύπωμα, σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση, βελτιστοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα, Ανακυκλωσιμότητα, ασφαλής πλανήτης, αξιοποίηση υλικών, ανανεώσιμες πηγές και ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Τώρα οι σχεδιαστές μας μπορούν να δώσουν στους πελάτες μας με απλό και κατανοητό τρόπο την απόδοσης της κυκλικότητας της συσκευασίας τους και μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το ποια σχέδια ανταποκρίνονται περισσότερο στους στόχους που οι ίδιοι θέτουν για την αειφορία.

Η DS Smith έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τον σχεδιασμό, υιοθετώντας κατευθυντήριες γραμμές κυκλικού σχεδιασμού, εκπαιδεύοντας πάνω από 700 σχεδιαστές και ενσωματώνοντας το πρόγραμμα σπουδών της κυκλικής οικονομίας στα βασικά εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Andrew Morlet
CEO του Οργανισμού Ellen MacArthur

Αντιμετώπιση μακροχρόνιων προκλήσεων. Αναπτύσσουμε νέες, πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες για προκλήσεις όπως η αντικατάσταση των πλαστικών παραθύρων σε συσκευασίες ετοίμων γευμάτων. Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά κάποιες καινοτομίες, με περισσότερες καινοτομίες να ακολουθούν.

Εφαρμογή της επιστήμης στην ανάλυση των ινών. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, προωθούμε ένα επενδυτικό πλάνο Έρευνας & Ανάπτυξης πολλών εκατομμυρίων που θα επιτρέψει στους σχεδιαστές μας να καινοτομήσουν βάσει τεχνολογίας επόμενης γενιάς. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου κόμβου πρωτοποριακών τεχνολογιών και δημιουργίας πρωτοτύπων. Η εργασία μας θα περιλαμβάνει την ανάλυση διαφορετικών ινών στο ανακυκλωμένο χαρτί και στο κυματοειδές για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του αναφορικά με την αντοχή και την ανακυκλωσιμότητά του. Σε συνδυασμό, εξερευνούμε εναλλακτικές πρώτες ύλες και πηγές ινών, όπως τα φύκια θαλάσσης και το βαμβάκι, καθώς επίσης και πηγές ινών αγροτικών αποβλήτων όπως από άχυρο, κάνναβη, πολτός ζαχαροκάλαμου και άλλα.

“Ακόμη και μικρές αλλαγές στο σχεδιασμό της συσκευασίας μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πρώτες ύλες που έχουν βάση τις ίνες. Όμως, τα επόμενα 5 χρόνια επενδύουμε £100 εκατομμύρια σε Ε&Α για να επιταχύνουμε το έργο μας στην Κυκλική Οικονομία. Αυτή η επένδυση θα μπορούσε να επιφέρει καθοριστικές αλλαγές στον κόσμο της συσκευασίας και πλεονεκτήματα για τους σχεδιαστές μας – και για τους πελάτες μας”

Magnus Renman, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της DS Smith

2.Καινοτομία για το 'Μέλλον'

Η προσοχή μας δεν μπορεί να είναι στραμμένη μόνο στην υποστήριξη της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι κοινότητές μας μπορούν να ευημερήσουν σε αυτήν. Έτσι, παράλληλα, εργαζόμαστε ενεργά και για το μέλλον – για μια επιχείρηση όπου οι υπηρεσίες μπορεί να έρθουν να αντικαταστήσουν τα προϊόντα, όπου η αξία των δεδομένων στα συστήματά μας αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο δίκτυο των πελατών μας αξιοποιείται και μεταφράζεται σε ολοένα και πιο προσαρμοσμένες λύσεις συσκευασίας.

Πολλές από αυτές τις καινοτομίες απαιτούν ριζικές αλλαγές. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία απαιτεί όλο και περισσότερο την επανεξέταση των διαχωριστικών γραμμών στις επιχειρήσεις μας. Θέτουμε προκλήσεις στις δικές μας ιδέες και ο ένας στον άλλον.

Marjolein Lem
Διευθύντρια Προγράμματος Καινοτομίας του Ομίλου DS Smith

Για παράδειγμα:

Το πρόγραμμα βελτιστοποίησης στη χρήση χαρτιού PACE, το οποίο συνέβαλε στη μείωση χρήσης ινών κατά 11%, υπήρξε αναμφισβήτητα μία από τις καλύτερες καινοτομίες στον κλάδο μας εδώ και δεκαετίες διότι χάρη στην εξαγωγή δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούμε να προσφέρουμε συσκευασίες εξαιρετικής σταθερής απόδοσης κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, συσκευασίες που χρειάζονται οι πελάτες μας και τους εξασφαλίζουμε :

  • Σαφείς προδιαγραφές απόδοσης
  • Συγκεκριμένα κριτήρια συμμόρφωσης
  • Αξιόπιστη συσκευασία σταθερής απόδοσης
  • Αφαιρώντας το περιττό κόστος ή κίνδυνο
  • Χρησιμοποιώντας το απαραίτητο για τη σωστή απόδοση της συσκευασίας υλικό και όχι περισσότερο.

Δίνουμε στους σχεδιαστές μας τον χρόνο που χρειάζονται για να δοκιμάσουν πρωτότυπα συσκευασίας αλλά και για να ελέγξουν τις καινοτόμες ιδέες που υπάρχουν πίσω από αυτά και, αν απαιτείται, χρηματοδοτούμε πιλοτικά προγράμματα των πιο συναρπαστικών νέων προϊόντων ή ιδεών. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ενεργό πρόγραμμα που εστιάζει σε τεχνολογίες φραγμού και πρόσφατα υλοποιήσαμε πιλοτικά το «Touchguard», μια αντιμικροβιακή επίστρωση που εφαρμόζεται στη συσκευασία και που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μετάδοσης βακτηρίων και ιών.

Touchguard - λύσεις συσκευασίας από χαρτόνι που προστατεύουν από βακτήρια και ιούς.
Touchguard - λύσεις συσκευασίας από χαρτόνι που προστατεύουν από βακτήρια και ιούς.

Διερευνούμε ήδη μια σειρά νέων τεχνολογιών και υλικών για τη δημιουργία θεμελιωδώς διαφορετικών προϊόντων συσκευασίας και λύσεων που μπορούν να υποστηρίξουν και τις υπηρεσίες πλήρωσης των παραγγελιών.

 Δίνουμε σημασία στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας και των νέων τρόπων σκέψης, αγκαλιάζοντας την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το Industry 4.0 θα ενισχύσει την προσπάθειά μας στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με έξυπνα και αυτόνομα συστήματα, που θα τροφοδοτούνται από πληροφοριακά δεδομένα και δεδομένα μηχανών. Αναπτύσσουμε νέους τομείς εξειδίκευσης, όπως η ρομποτική και οι bio-tags ετικέτες που θα παρακολουθούν τη συσκευασία μας για να ελέγξουν ότι ανακυκλώνεται. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της πληροφορικής και της ρομποτικής για να γνωρίζουμε πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Περνάμε όλο και περισσότερο από την επιχείρηση που βασίζεται στην κατασκευή σε εκείνη που καθοδηγείται από τον σχεδιασμό, λύνοντας προβλήματα πελατών χρησιμοποιώντας τους καλύτερους συνεργάτες της αγοράς, ανεξάρτητα από το αν παράγονται στα εργοστάσιά μας.

Alex Manisty
Επικεφαλής επιχειρησιακής Στρατηγικής του Ομίλου DS Smith

Η καινοτομία απαιτεί ομαδική εργασία και υποδομές

Δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας που είναι υπεύθυνοι για την καινοτομία να συνεργάζονται απρόσκοπτα σε όλο τον κόσμο. Συνεργάζονται με τα διάφορα τμήματά μας σε διεπιστημονικές, διαλειτουργικές ομάδες για να προσφέρουν τα πάντα, από την έρευνα και την ανάπτυξη έως την πρωτοποριακή καινοτομία. Οι ψηφιακές μας πλατφόρμες καταργούν επίσης τα παραδοσιακά φυσικά και διοικητικά εμπόδια, επιταχύνοντας την αποτελεσματικότητα των καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων. Έτσι, ένα σχέδιο συσκευασίας που δημιουργήθηκε στη Σουηδία μπορεί να παρουσιαστεί σε έναν πελάτη στην Ισπανία την ίδια μέρα.

Μέρος των επενδύσεών μας προορίζεται για την προώθηση της εταιρικής συνεργασίας επεκτείνοντας το παγκόσμιο και υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας μας στο Redditch του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κέντρο θα γίνει ο κόμβος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο των καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης νέων ιδεών, επαλήθευσης πρωτοτύπων και πιλοτικών έργων σε μηχανήματα. Επίσης σημαντικό είναι ότι θα υποστηρίζει τη συνεργασία με πελάτες και συνεργάτες σε πιλοτικά έργα και για αυτόν τον λόγο έχουμε ξεκινήσει να χτίζουμε τις εμπορικές δεξιότητες που θα μας επιτρέψουν να ενσωματώσουμε νωρίτερα στη στρατηγική της καινοτομίας μας εκείνους τους συνεργάτες και προμηθευτές που θέλουν να είναι μαζί μας σε αυτό το ταξίδι αλλαγής των πραγμάτων.

Το νέο αυτό κέντρο θα συμπληρώσει το δίκτυό μας που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 κέντρα Impact και PackRight σε όλη την Ευρώπη. Στα κέντρα αυτά δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες σχεδιασμού να συζητούν με τους πελάτες μας τη δημιουργία ιδεών που θα συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων, στη μείωση του κόστους, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διασφάλιση ότι η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για τον σκοπό που καλείται να επιτελέσει αλλά επίσης κατάλληλη και για την κυκλική οικονομία.

PackRight - συνεργαζόμαστε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.
PackRight - συνεργαζόμαστε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Η καινοτομία βρίσκεται στο DNA μας

Ασχολούμαστε σοβαρά με την καινοτομία και με τη δημιουργία λύσεων που θα οδηγήσουν τη μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία. Το πράσινο φως στη ριζοσπαστική σκέψη έρχεται απευθείας από την κορυφή και έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν και να μοιράζονται ιδέες.