Άνθρωποι & Κοινότητες

Δημιουργούμε ένα ασφαλές, ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας και διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο στις κοινότητές μας.

Η κυκλική οικονομία είναι ένα ευρύ σύστημα αλλαγής που προσφέρει ευκαιρίες όχι μόνο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής μας βιωσιμότητας, αλλά και για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την προώθηση οποιασδήποτε συστημικής αλλαγής, η μετάβαση πρέπει να είναι σωστή και δίκαιη, με τα οφέλη να μοιράζονται σε όλους.

Αναγνωρίζουμε ότι οι ασφαλείς, ποικιλόμορφες και συμπεριληπτικές εταιρείες είναι βιώσιμες εταιρείες.

Η προσέγγισή μας για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία υποστηρίζει τη φιλοδοξία μας να επιστρέφουν όλοι οι άνθρωποί μας στο σπίτι τους με ασφάλεια στο τέλος της ημέρας. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό.

Με τα Δίκτυα Εργαζομένων αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολυμορφίας και της ενσωμάτωσης και έχουμε καθορίσει τη φιλοδοξία μας να αυξήσουμε τη φυλετική πολυμορφία.

Οι εγκαταστάσεις μας διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους και επιδιώκουμε να εκπροσωπούμε τις κοινότητες και τους πελάτες που εξυπηρετούμε. Με την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δέσμευση για δράση, δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να προωθήσουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Οι στόχοι μας ΤΩΡΑ:

  • Έως το 2025, να ενεργοποιήσουμε το 100% των ανθρώπων μας στην κυκλική οικονομία
  • 100% των εγκαταστάσεων να συμμετέχουν σε κοινοτικές δραστηριότητες κάθε χρόνο
  • Να μειώσουμε το ποσοστό συχνότητας ατυχημάτων (AFR) κάθε χρόνο
  • Έως το 2025, να ολοκληρωθούν τα εργαστήρια συμπεριληπτικής ηγεσίας από όλες τις διοικητικές ομάδες σε όλες μας τις εγκαταστάσεις
  • Έως το 2025, να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση του SEDEX SAQ σε όλες τις εγκαταστάσεις και να διενεργήσουμε τον κατάλληλο έλεγχο των SAQ

Οι ΕΠΟΜΕΝΟΙ στόχοι μας:

  • Έως το 2030, να έχουμε ενεργοποιήσει δέκα εκατομμύρια ανθρώπους σε θέματα κυκλικής οικονομίας και κυκλικού τρόπου ζωής.
  • Να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το όραμα μας για μηδενικά ατυχήματα
  • Έως το 2030, να βελτιώσουμε την ποικιλομορφία των φύλων προς το 40% των γυναικών στην ανώτερη ηγεσία και να θέσουμε ως φιλοδοξία άλλα προστατευόμενα χαρακτηριστικά 
  • Να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε κάθε χρόνο τη δέουσα επιμέλεια ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

                             

Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό;

Καμπάνια για την υγεία και την ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη 

Συμμετέχοντας σε πάνω από 30 τοποθεσίες σε 16 διαφορετικές χώρες, η περιοχή μας στην Ανατολική Ευρώπη καθιέρωσε έναν μήνα Υγείας και Ασφάλειας, ο οποίος έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2022. Πάνω από 5.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν ενεργά σε εργαστήρια και δραστηριότητες. Η καμπάνια έλαβε θετική ανταπόκριση και ενίσχυσε το μήνυμα ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για την προώθηση μιας κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας.

Ομάδες εργαζομένων που προωθούν τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DEI)

Το δίκτυο LGBTQ+ και το Allies Netwrork ήταν η πρώτη ομάδα εργαζομένων μας, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021. Έκτοτε έχει καλωσορίσει μια σειρά από ομιλητές στον οργανισμό, έχει δημιουργήσει χρήσιμους οδηγούς πόρων και έχει εκπροσωπήσει την DS Smith σε εκδηλώσεις Pride. Ακολούθησαν και άλλες ομάδες εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου Culture and Ethnic Diversity, το οποίο προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, ενός δικτύου Gender Diversity, το οποίο διασφαλίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον παραμένει ένας ασφαλής χώρος και προάγει την υποστήριξη μεταξύ των συναδέλφων και ενός δικτύου Disability and Allies, το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα και να ενδυναμώσει τους συναδέλφους να μοιράζονται εμπειρίες σωματικής αναπηρίας, ψυχικής υγείας και νευροδιαφοροποίησης.

Οικολογική αίθουσα διδασκαλίας στην Nagykáta 

Η οικολογική αίθουσα διδασκαλίας στην Nagykáta στην αυλή του καθολικού δημοτικού σχολείου Váci Mihály αναπτύχθηκε με τη βοήθεια περισσότερων από 100 εθελοντών, με την υποστήριξη του φιλανθρωπικού ιδρύματος DS Smith, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού Οικιστικών Κτιρίων του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας και Οικονομίας της Βουδαπέστης. Η αποστολή του είναι να προσφέρει έναν υπαίθριο χώρο για αναπτυξιακές συνεδρίες, περιβαλλοντική εκπαίδευση και κοινοτικά προγράμματα που συμπληρώνουν το καθημερινό πρόγραμμα μάθησης του σχολείου.

Ανακαλύψτε τους υπόλοιπους στόχους της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα Now & Next