Η Στρατηγική μας

Το όραμά μας είναι να γίνουμε ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων βιώσιμης συσκευασίας. Σχεδιάζουμε να το πετύχουμε προσφέροντας στους πελάτες μας εξαιρετικές υπηρεσίες, ποιότητα, καινοτομία και λύσεις φιλικές για το περιβάλλον.

Οι Αξίες μας

 • Νοιαζόμαστε: Είμαστε υπερήφανοι για ό,τι κάνουμε και νοιαζόμαστε για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και τον κόσμο γύρω μας.
 • Είμαστε αξιόπιστοι: Δείχνουμε πάντοτε αξιοπιστία στην τήρηση των δεσμεύσεών μας.

 • Θέτουμε προκλήσεις: Δεν φοβόμαστε να θέσουμε εποικοδομητικά προκλήσεις στους άλλους και στον εαυτό μας προκειμένου να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε.

 • Είμαστε δεκτικοί: Αναζητούμε νέες ιδέες και αντιλήψεις και αντιδρούμε γρήγορα στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

 • Είμαστε επίμονοι: Πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Στρατηγικοί Στόχοι

Η DS Smith στοχεύει να είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων βιώσιμης συσκευασίας. Θέλουμε να γίνουμε ένας αξιόπιστος στρατηγικός συνεργάτης για τους πελάτες μας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις συσκευασίας για όλες τις ανάγκες τους.

Εστιάζοντας στους στρατηγικούς μας στόχους θέλουμε να προσφέρουμε ελκυστικές και βιώσιμες αποδόσεις στους μετόχους μας και να καλύψουμε τις ανάγκες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έχουμε θέσει τους ακόλουθους στόχους:

Να ικανοποιούμε τους πελάτες μας

Τη χρονιά 2018/19 πετύχαμε: 

 • Αύξηση όγκου πωλήσεων μπροστά από την ανάπτυξη της αγοράς
 • Πέντε νέα κέντρα PackRight
 • Ανανέωση αποκλειστικής μακροχρόνιας συνεργασίας με τη Mondelez για όλες τις κυματοειδείς συσκευασίες της για την Ευρωπαϊκή αγορά.
 • Βελτιωμένη εξυπηρέτηση και ποιότητα
 • Αρχική ενσωμάτωση νέων συναδέλφων από την Europac

Τη χρονιά 2019/20 στοχεύσαμε:

 • Στη συνέχιση της  ανάπτυξης των κέντρων PackRight στις νέες περιοχές της δραστηριότητάς μας
 • Στην ενσωμάτωση της εμπορική μας προσέγγιση και της προσέγγισης μάρκετινγκ για τους πρώην υπαλλήλους του ομίλου Europac
 • Στη συνέχιση της προσπάθειας να εστιάζουμε και να βελτιώνουμε τα επίπεδα των υπηρεσιών μας

Να αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ανθρώπων μας

Τη χρονιά 2018/19 πετύχαμε:

 • 23 τοις εκατό μείωση του ρυθμού συχνότητας ατυχημάτων
 • Λανσάρισμα του Σκοπού της εταιρείας μας
 • Ενσωμάτωση περισσότερων από 2.000 εργαζομένων μετά την εξαγορά της Europac
 • Υπογραφή εθελοντικής συμφωνίας (αναθεωρημένη μετά από πέντε χρόνια) με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των εργαζομένων της επιχείρησης

Τη χρονιά 2019/20 στοχεύσαμε:

 • Στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου ηγετικού προγράμματος διαχείρισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας
 • Στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης σε όλον τον Όμιλο μετά την εσωτερική έρευνα των εργαζομένων μας
 • Στην έναρξη των εργασιών της  δεύτερης ομάδας του Προγράμματος Παγκόσμια Ηγεσία
 • Στη συνέχιση της ψηφιοποίησης βασικών διαδικασιών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό
 • Στην ενίσχυση των ικανοτήτων των στελεχών μας

Να πρωτοπορούμε στη βιωσιμότητα

Το 20181 πετύχαμε:

 • Μείωση 6,1% στις εκπομπές CO2 ανά τόνο παραγωγής
 • Τον στόχο μας να διασφαλίσουμε ότι το 100 τοις εκατό των εγκαταστάσεών μας διαθέτουν πιστοποίηση αλυσίδας επιτήρησης
 • Το 97 τοις εκατό των χαρτιών που χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή μας είναι ανακυκλωμένα ή πιστοποιημένα με το σύστημα αειφόρου διαχείρισης
 • Βελτιωμένη ή διατήρηση ισχυρής απόδοσης σε βασικούς δείκτες αναφοράς  που σχετίζονται με τη αειφορία

Το 20191 στοχεύσαμε: 

 • Στην εφαρμογή βασικών προγραμμάτων κυκλικής οικονομίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ellen MacArthur
 • Στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος των αναφορών μας σε σχέση με τις συστάσεις του TCFD2

Να διπλασιάσουμε το μέγεθος και την κερδοφορία μας

Τη χρονιά 2018/19 πετύχαμε:

 • Αύξηση 2,4% στον όγκο της κυματοειδούς συσκευασίας
 • Αύξηση εσόδων 12% (σε σταθερή αξία)
 • Αύξηση 28% στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (σε σταθερή αξία)
 • Αύξηση 35% στα κέρδη προ φόρων
 • Μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση στον τομέα της συσκευασίας με την εξαγορά της Europac, μιας επιχείρησης συσκευασίας και χαρτιού στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία
 • Επέκταση των εργασιών στην αγορά της Βόρειας Αμερικής

Τη χρονιά 2019/20 στοχεύσαμε:

 • Στη συνέχιση της προώθησης της ανάπτυξης μέσω οργανικών επενδύσεων
 • Στην ενσωμάτωση του Europac
 • Στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των προμηθειών

1. Τα δεδομένα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αναφέρονται σε βάση ημερολογιακού έτους