Έκθεση βιωσιμότητας 2022

Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε μια ολοκληρωμένη έκθεση βιωσιμότητας που περιγράφει λεπτομερώς την πρόοδό μας σε σχέση με την υλοποίηση της στρατηγικής μας για την Αειφορία Now and Next.

Από τότε που ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη στρατηγική για την αειφορία, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο - αντικαθιστώντας τα πλαστικά που δύσκολα ανακυκλώνονται, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες ανακύκλωσης, αναβαθμίζοντας τις  προσφερόμενες λύσεις μας για τους πελάτες και την κοινωνία.

Κεντρικά σημεία επιδόσεων 2021/22 

 • Προσφορά 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών μέσα στον χρόνο
 • Αντικατάσταση 313 εκατομμυρίων μονάδων προβληματικού πλαστικού με ανακυκλώσιμα εναλλακτικά προϊόντα από το 2020/21
 • 29% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά τόνο παραγωγής από το 2015
 • Θέσπιση στόχου 1,5°C για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πεδίο εφαρμογής 1, 2 και 3 κατά 46% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2019 και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050
 • 5% μείωση της απόληψης νερού ανά τόνο παραγωγής στα εργοστάσια χαρτιού σε περιοχές με προβλήματα υδάτινων πόρων από το 2019/20 και απονομή του βραβείου CDP Water Security "A List
 • Μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των μη συμμορφώσεων σε σχέση με πέρυσι
 • 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι ασχολήθηκαν με την κυκλική οικονομία και τον τρόπο ζωής που τη διέπει
 • Το 100% των εγκαταστάσεών μας συμμετείχαν σε κοινωνικές δράσεις εφέτος
 • 6% μείωση του ποσοστού συχνότητας ατυχημάτων φέτος
 • Το 50% των ανθρώπων μας ασχολήθηκε ενεργά με την κυκλική οικονομία φέτος
 • 100 έργα βιοποικιλότητας για την ενίσχυση της φύσης στις τοπικές μας κοινότητες από το 2020/21

DS SMITH ESG Databook 2022

Το βιβλίο δεδομένων μας, ESG Databook, συντάσσεται για να συμπληρώσει την έκθεση βιωσιμότητας για τα ενδιαφερόμενα μέρη που απαιτούν περισσότερες λεπτομέρειες (ποσοτικών δεδομένων) σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις της DS Smith.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2022 αποτελεί μια επικαιροποιημένη αναφορά της προόδου μας σχετικά με την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιωσιμότητας Now and Next, με επίκεντρο τις προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουμε σήμερα, καθώς και εκείνες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές γενιές.

Γιορτάζουμε την επίτευξη εννέα από τους στόχους της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα, από την κατασκευή 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών έως τον καθορισμό ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου στόχου 1,5°C, ο οποίος επικυρώθηκε από την πρωτοβουλία Science-based Targets (SBTi) και τη διεξαγωγή της πρώτης αξιολόγησης κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διατηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας ότι το 100% των χαρτιών είναι ανακυκλωμένα ή φέρουν πιστοποίηση chain of custody, ότι το 100% των εγκαταστάσεων που βρισκονται σε περιοχές που τελούν υπό πίεση στα υδάτινα αποθέματα διατηρούν σχέδια μετριασμού στη χρήση αυτών και ότι το 100% των εγκαταστάσεων συμμετέχουν σε κοινοτικές δράσεις.

Μοιραζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τη σκέψη της κυκλικής οικονομίας σε ό,τι κάνουμε, από τους Δείκτες Κυκλικού Σχεδιασμού, οι οποίοι βοηθούν τους πελάτες μας να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, μέχρι τις Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι λύσεις συσκευασίας μας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για την κυκλική οικονομία.

Ο στόχος μας για 1,5°C

Φέτος, η πρωτοβουλία  (SBTi) Science-Based Targets initiative, επικύρωσε τον στόχο μας για τον 1,5°C, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κλίμακας 1, 2 και 3 κατά 46% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2019 και για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Θα ενθαρρύνουμε το 100% των στρατηγικών προμηθευτών μας να θέσουν τους δικούς τους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους έως το 2027. Αυτός ο στόχος θα μας φέρει, ως μέλος της πρωτοβουλίας Race to Zero του ΟΗΕ, σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευσή μας να πετύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχουμε φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, καθώς ηγούμαστε της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργαστούμε με εταίρους, προμηθευτές, πελάτες και φορείς χάραξης πολιτικής για τη συλλογική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της κυκλικής οικονομίας.

Και τέλος, η έκθεσή μας είναι ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα GRI και το πρότυπο SASB (Containers and Packaging), ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές αναφοράς ESG.