Κυκλικός σχεδιασμός

Οι 5 αρχές για να γίνει πραγματικότητα

Στην DS Smith διαρκώς εξετάζουμε προσεκτικά τις λύσεις συσκευασίας που προτείνουμε στους πελάτες μας, με γνώμονα το πώς θα μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Γι αυτό θεωρούμε ότι ο Επαναπροσδιορισμός της συσκευασίας και ο σχεδιασμός που προάγει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, είναι πιο σημαντικός από ποτέ για να συμβάλουμε σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε o Paul Johnson, Διευθυντής σχεδιασμού της DS Smith, αναλύει κάποιες πτυχές της κυκλικής οικονομίας και εξηγεί πώς η μετάβαση σε αυτή επηρεάζει το σχεδιασμό των συσκευασιών αλλά και το πώς αλληλοσυμπληρώνονται.

Εν συντομία, τι σημαίνει για την κοινωνία η μετάβαση σε μία Κυκλική Οικονομία;

Η σημερινή κοινωνία έχει ένα μη βιώσιμο γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης (προμήθεια, κατασκευή, απόρριψη) το οποίο κυριαρχεί σε όλα τα συστήματα παραγωγής μας. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία σημαίνει ότι αντί να απορρίπτεται ένα χρησιμοποιημένο προϊόν (συχνά ονομάζεται «τέλος κύκλου ζωής») μπορεί να αποκατασταθεί. Μιλάμε για ένα μοντέλο στο οποίο το παραγωγικό σύστημα στοχεύει στην αναγέννηση των υλικών και το κάνει από πρόθεση αλλά και με στοχευμένο σχεδιασμό.

Γιατί είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός για την κυκλική οικονομία;

Ο σχεδιασμός είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της κυκλικής οικονομίας. Είναι στο επίκεντρο. Ο παραδοσιακός σχεδιασμός (όπως και η παραδοσιακή κατανάλωση) προορίζεται μόνο για την κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. Εάν σκεφτούμε τον σχεδιασμό στην κυκλική οικονομία, πρέπει να δούμε πέρα από τον τελικό χρήστη. Πρέπει να εξετάσουμε τον αντίκτυπο του σχεδιασμού σε όλα τα σημεία επαφής των προϊόντων και απ’ όλες τις οπτικές γωνίες. Ενώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όλες τις ακούσιες συνέπειες του σχεδιασμού μας.

Το Ίδρυμα Ellen MacArthur πρόσφατα δημιούργησε ένα μοντέλο που βασίζεται σε τρεις απλές αρχές. Οι αρχές αυτές είναι:

  1.  " Σχεδιάζω ώστε να μην δημιουργώ απόβλητα και ρύπανση". Εάν μέσω του σχεδιασμού δεν δημιουργούνται απόβλητα, τότε τα προϊόντα προορίζονται για έναν κύκλο αποσυναρμολόγησης και επαναχρησιμοποίησης.
  2.  "Διατηρώ τα προϊόντα και τα υλικά σε χρήση", εισάγοντας έτσι την αυστηρή προϋπόθεση της ανθεκτικότητας/αντοχής των υλικών. 
  3. "Αναγέννηση των φυσικών συστημάτων",  αρχή που ορίζει ότι η ενέργεια που επενδύεται για την τροφοδότηση αυτού του κύκλου, πρέπει να είναι ανανεώσιμη από τη φύση της.

Circular vs linear.jpg

Εικόνα: Linear vs Circular – Πηγή: Ellen MacArthur Foundation

Πώς αναπτύσσει η DS Smith λύσεις συσκευασίας που είναι κυκλικές κατά τον σχεδιασμό;

Οι σχεδιαστές μας μεταφράζοντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας του Ιδρύματος Ellen MacArthur και λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά στάδια (δημιουργία , συντήρηση και ανάκτηση υλικών) στα οποία θα πρέπει να επέμβει ο σχεδιασμός , όρισαν 5 αρχές που θα τους επιτρέψουν να εντάξουν αυτά τα βασικά στάδια ως μέρος της καθημερινής διαδικασίας σχεδιασμού αλλά και δυναμικά σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας.

Οι 5 Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού ορίζουν:

Προστασία τις επωνυμίας και του προϊόντος:  Κάθε σχεδιασμός ξεκινάει κατά κύριο λόγο στη βάση του σκοπού που καλείται να εξυπηρετήσει η συσκευασία. Δηλαδή, να προστατεύει τα προϊόντα και όλους τους πόρους που επενδύονται σε αυτά από φυσικές φθορές και απώλειες (πρόσκρουση, πτώση, κραδασμοί), από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμότητα, υγρασία και σκόνη) καθώς επίσης να προστατεύει τους ανθρώπους από βλάβες που μπορούν να υποστούν λόγω έλλειψης εργονομίας σχεδιασμού και ευκολίας χρήσης.

Βελτιστοποίηση υλικών και δομής:  Χρήση μόνο του απαραίτητου για την κατάλληλη επίδοση υλικού και όχι περισσότερου για να εξοικονομούνται πόροι. Η βελτιστοποίηση αυτή, αφορά τόσο στο ίδιο το υλικό συσκευασίας (χρησιμοποιώντας υλικό μόνο όπου χρειάζεται) όσο και στα χαρακτηριστικά της σύνθεσής του.

Συντήρηση & ανάκτηση υλικών:  Η ποιότητα, η αντοχή και η δυνατότητα ανακύκλωσης είναι τα σημεία κλειδιά για τη διατήρηση της συσκευασίας και των υλικών της σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι οι πόροι που επενδύονται, όπως οι ίνες, αξιοποιούνται στο μέγιστο αναγνωρίζοντας έτσι την αξία τους και πέρα ​​από τη βασική τους λειτουργία (δηλαδή δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, συρρίκνωσης, ανακύκλωσης).

Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα:  Με μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλα τα στάδια στην εφοδιαστική αλυσίδα και επιδιώκει βελτιστοποιήσεις από το στάδιο της μεταφοράς και αποθήκευσης (εξοικονόμηση κόστους και άνθρακα) έως τη γραμμή συσκευασίας των πελατών μας  αλλά και κατά τη διαχείρισή τους τόσο στο κατάστημα όσο και στα χέρια του καταναλωτή, καταλήγουμε σε συσκευασίες που μεγιστοποιούν την απόδοση σε όλα τα επίπεδα.

Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης: Διαρκώς προκαλούμε τους εαυτούς μας και τους πελάτες μας να αναπτύξουμε βελτιωμένες λύσεις συσκευασίες που προάγουν το κυκλικό μοντέλο οικονομίας.

DS-Smith-CDP anim V3.gif

Από την πλευρά των πελατών, ποια είναι η προοπτική;

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους πελάτες μας έχουν υψηλούς στόχους αειφορίας και μπορούμε μαζί να ανταποκριθούμε σε αυτούς προσφέροντας βιώσιμες λύσεις συσκευασίας. Καλούμε λοιπόν όσους ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν τις αρχές «κυκλικού» σχεδιασμού στις συσκευασίες τους, να επικοινωνήσουν μαζί μας! Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά μαζί σας για ένα μέλλον κυκλικής οικονομίας.