Υγεία και Ασφάλεια

Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούμε να επιτύχουμε το όραμά μας να γίνουμε οι κορυφαίοι προμηθευτές βιώσιμης συσκευασίας στην Ευρώπη μόνο με αφοσιωμένους και καλά υποστηριζόμενους υπαλλήλους.

Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας και οι εργολάβοι εργάζονται σε περιβάλλοντα που παρουσιάζουν πραγματικούς κινδύνους. Προσπαθούμε να ελέγχουμε αυτούς τους κινδύνους μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας μια ιεραρχία μέτρων ελέγχου, και στοχεύοντας συνεχώς στη βελτίωση. Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας μας και αντιμετωπίζουμε ανοιχτά και άμεσα κάθε ανησυχία που εκφράζεται. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι τα "μηδενικά ατυχήματα" και θέτουμε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου. Οι επιδόσεις μας σε θέματα ασφάλειας έχουν βελτιωθεί σταθερά, τόσο όσον αφορά τα ποσοστά συχνότητας όσο και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, αν και αναγνωρίζουμε ότι ένας τραυματισμός οποιουδήποτε από τους ανθρώπους μας είναι απαράδεκτος και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια παραμένει βασική εστίαση για τον Όμιλο.

Οι επιχειρήσεις μας αναφέρουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της ασφάλειας σε μηνιαία βάση και όλα τα ατυχήματα διερευνώνται πλήρως, ενώ τα πορίσματα της έρευνας διανέμονται σε ολόκληρο τον Όμιλο. Τα τμήματά μας παρακολουθούν την πρόοδο των δεικτών μέτρησης όχι μόνο αυτών που έχουν να κάνουν με το μεταδραστικό επίπεδο αλλά και μέσω των προγραμμάτων ελέγχου και άλλων προληπτικών δεικτών μέτρησης, όπως η ασφάλεια κατά την παρατήρηση, η αναφορά παρ' ολίγον ατυχημάτων κ.λπ.