Διαχείριση των υδάτων

Το νερό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιχείρησή μας, ιδίως στη διαδικασία παραγωγής χαρτιού. Οι ίνες μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, από τον πολτό στο χαρτί, με τη χρήση νερού και στη συνέχεια χρησιμοποιείται θερμός ατμός για την ξήρανση του χαρτιού.

Το νερό χρησιμοποιείται επίσης για την αραίωση του αμύλου στα εργοστάσια παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού, το οποίο στη συνέχεια συγκολλά διάφορα στρώματα χαρτιού μεταξύ τους για τη δημιουργία χαρτονιού, καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις για την ψύξη των μηχανημάτων και τον καθαρισμό.

Ως επιχείρηση έντασης νερού, είναι σημαντικό να καταναλώνουμε, να ανακυκλώνουμε και να επεξεργαζόμαστε το νερό που χρησιμοποιούμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά, ώστε να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις μας όταν επιστρέφουμε το νερό στο φυσικό περιβάλλον και να συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Βασική μας προτεραιότητα για τη διαχείριση του νερού είναι η ποιότητα. Στην DS Smith, πάνω από το 80% του νερού που αντλούμε για τους δικούς μας σκοπούς επιστρέφεται για επεξεργασία μέσω της δικής μας ή της δημοτικής επεξεργασίας λυμάτων. Το υπόλοιπο νερό χάνεται από την εξάτμιση κατά τη διαδικασία παραγωγής χαρτιού ή μέσω της αραίωσης του αμύλου. Ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στην επιχείρησή μας είναι ο τομέας χαρτιού, όπου χρησιμοποιούμε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων για να διασφαλίσουμε ότι τα λύματα που απορρίπτουμε είναι καθαρισμένα, οικολογικά ασφαλή και πληρούν όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις. Όλες οι εγκαταστάσεις μας παρακολουθούν τα επίπεδα COD, BOD και AOX, το pH και τα αιωρούμενα στερεά, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διαχείριση της απόδοσης, ώστε να προλαμβάνονται περιστατικά ρύπανσης και να διασφαλίζεται ότι το νερό επιστρέφει στο περιβάλλον στην ίδια ή σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι κατά την εξαγωγή του. Σε ορισμένες τοποθεσίες, επεξεργαζόμαστε επίσης λύματα για λογαριασμό της τοπικής κοινότητας.

Η δεύτερη προτεραιότητά μας για τη διαχείριση του νερού είναι η διαχείριση των εγκαταστάσεών μας που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή υδατική πίεση. Η αξιολόγησή μας για τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό στις δραστηριότητές μας εξακολουθεί να υποδεικνύει ότι η πλειονότητα των εγκαταστάσεών μας βρίσκεται σε περιοχές όπου το γλυκό νερό είναι σχετικά άφθονος πόρος, με εξαίρεση τη Lucca. Διαχειριζόμαστε στενά αυτή την τοποθεσία για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε εντός των ορίων εξόρυξης και έχουμε εφαρμόσει συγκεκριμένα τοπικά σχέδια εντοπισμού, μετριασμού και διαχείρισης των κινδύνων για την πιο βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση του νερού.

Τέλος, η τρίτη προτεραιότητά μας είναι η μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού. Κατά κύριο λόγο, το νερό μας προέρχεται από γεωτρήσεις (53%) και από επιφανειακά ύδατα (42%). Αυτός είναι ο πιο δύσκολος τομέας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, καθώς το νερό είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή μας και τα επίπεδα παραγωγής μας συνεχίζουν να αυξάνονται. Πρέπει επίσης να διατηρηθεί μια λεπτή και άκρως τεχνική ισορροπία, καθώς η μείωση της χρήσης νερού οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Με βάση τα πρότυπα αναφοράς του κλάδου, έχουμε προσδιορίσει ένα βέλτιστο επίπεδο χρήσης νερού 6,5m3/τόνο παραγωγής.