Τι είναι η κυκλική οικονομία;

Η κυκλική οικονομία είναι μια εναλλακτική λύση για τη σημερινή γραμμική οικονομία που βασίζεται στη νοοτροπία της "προμήθειας, παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης". Πρόκειται για ένα μοντέλο που βασίζεται στις αρχές του σχεδιασμού της απομάκρυνσης των αποβλήτων και της ρύπανσης, της διατήρησης των προϊόντων και των υλικών σε χρήση και της αναγέννησης των φυσικών συστημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι διατηρώντας τα προϊόντα, τον εξοπλισμό και τις υποδομές σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βελτιώνουμε την παραγωγικότητα των πόρων αυτών. Αυτό μειώνει δραστικά τη ζήτησή μας σε πόρους, δημιουργώντας μια πιο βιώσιμη κοινωνία για το παρόν αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.

Σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, ο στόχος είναι να κλείσει το χάσμα μεταξύ της παραγωγής και των φυσικών κύκλων των οικοσυστημάτων - από τα οποία εξαρτάται τελικά ο άνθρωπος. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας οικονομίας που λειτουργεί σε αρμονία με τον φυσικό μας κόσμο.

Η κυκλική οικονομία στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της ανάπτυξης, εστιάζοντας στα θετικά οφέλη για την κοινωνία. Συνεπάγεται τη σταδιακή αποσύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας από την κατανάλωση πεπερασμένων πόρων και την απομάκρυνση των αποβλήτων.

Ellen MacArthur Foundation’
Ορισμός της Κυκλικής Οικονομίας The Circular Economy

Οι τρεις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Διατήρηση προϊόντων και υλικών σε χρήση

Η κυκλική οικονομία ευνοεί τις δραστηριότητες που διατηρούν την αξία με τη μορφή της ενέργειας, της εργασίας και των υλικών. Αυτό σημαίνει σχεδιασμό για αντοχή, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή και ανακύκλωση, ώστε να διατηρούνται τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τα υλικά σε κυκλοφορία στην οικονομία.

Σχεδιασμός χωρίς απόβλητα και ρύπανση

Η κυκλική οικονομία αποκαλύπτει και σχεδιάζει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας που προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου και επικίνδυνων ουσιών, τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, καθώς και τα διαρθρωτικά απόβλητα, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναγέννηση και ανανέωση των φυσικών συστημάτων

Η κυκλική οικονομία αποφεύγει τη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και διατηρεί ή ενισχύει τους ανανεώσιμους πόρους, για παράδειγμα επιστρέφοντας πολύτιμα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος για να υποστηρίξει την αναγέννηση ή χρησιμοποιώντας ανανεώσιμη ενέργεια σε αντίθεση με τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

 

Τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας

Η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία θα έχει μια σειρά από οφέλη για την οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • μείωση της πίεσης στη χρήση φυσικών πόρων,
  • βελτίωση της ασφάλειας της προμήθειας πρώτων υλών,
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
  • τόνωση της καινοτομίας, 
  • τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι καταναλωτές θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους πιο ανθεκτικά και καινοτόμα προϊόντα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και θα τους εξοικονομήσουν χρήματα μακροπρόθεσμα.

Πώς πρωτοπορεί η DS Smith στην κυκλική οικονομία;

Το κυκλικό μας επιχειρηματικό μοντέλο

Είμαστε αναγνωρισμένοι σε όλο τον κόσμο για την καινοτομία μας και για την ποιότητα των συσκευασιών μας. Τα προϊόντα μας μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της μεταφοράς και της αποθήκευσης, να ενισχύσουν την παρουσία των προϊόντων των πελατών μας στο λιανικό εμπόριο και να αυξήσουν έτσι τις πωλήσεις των προϊόντων τους - και τα καταφέρνουμε με την προσφορά συσκευασιών από κυματοειδές χαρτόνι που αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή. Ανακυκλώνουμε τις ίνες χαρτιού που χρησιμιοποιούνται  στην παραγωγή  του χαρτονιού μας και σώζουμε πάνω από 360.000 δέντρα από την υλοτόμησή τους κάθε χρόνο .

Μπορούμε να κατασκευάσουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε συσκευασίες από χαρτόνι εντός 14 ημερών. Είμαστε φιλόδοξοι στη χρήση της καινοτομίας για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο σύνθετες προκλήσεις βιωσιμότητας στον κόσμο. 

Μπορούμε να κατασκευάσουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε συσκευασίες από χαρτόνι εντός 14 ημερών.
Μπορούμε να κατασκευάσουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε συσκευασίες από χαρτόνι εντός 14 ημερών.

Για το Παρόν και το Μέλλον. Η στρατηγική μας για την αειφορία

Η στρατηγική μας για την αειφορία επικεντρώνεται στην κυκλική οικονομία, ηγείται της φιλοδοξίας μας για βιώσιμη ανάπτυξη και μας τοποθετεί ως έναν ηγέτη στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας στον κλάδο. Η στρατηγική αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να θέτει σαφείς κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση άμεσων προκλήσεων, ενώ παράλληλα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών της επόμενης γενιάς, δημιουργώντας λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Αυτή η στρατηγική μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την ύπαρξη ενός ισχυρού κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου και να παρέχουμε πιο κυκλικές λύσεις για τους πελάτες μας και την ευρύτερη κοινωνία - αντικαθιστώντας τα πλαστικά που δύσκολα ανακυκλώνονται, αφαιρώντας τον άνθρακα από τις εφοδιαστικές αλυσίδες και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης.

Η στρατηγική μας συνεργασία με τον οργανισμό Ellen MacArthur

Τον Μάιο του 2019 γίναμε ένας από τους λίγους στρατηγικούς εταίρους του οργανισμού Ellen MacArthur. Καθώς οδηγούμε τον κλάδο της συσκευασίας προς μια πιο κυκλική οικονομία, θέλαμε να προσκαλέσουμε τους κορυφαίους στοχαστές πάνω σε αυτό το θέμα στην επιχείρησή μας για να μας προκαλέσουν και να συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση αυτής της ατζέντας, για εμάς και τους πελάτες μας.

Υπάρχουν απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά για να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας πιο κυκλικής οικονομίας. Επαναχρησιμοποιήστε τη συσκευασίας σας ή χρησιμιοποιήστε την ίδια τσάντα στις αγορές σας. Όλα αυτά προστατεύουν τους φυσικούς μας πόρους.

Sam Jones
Senior Sustainability Manager στην DS Smith

Ο σκοπός μας και η κυκλική οικονομία

Υπάρχει ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στη συσκευασία. Και ανάγκη για ισχυρή ηγεσία στον κλάδο μας. Αυτό είναι που μας οδηγεί και για αυτό έχουμε κοινό σκοπό να επαναπροσδιορίσουμε τη συσκευασία για έναν κόσμο που αλλάζει. Γνωρίζουμε ότι η Κυκλική Οικονομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και στην προστασία των μελλοντικών γενεών, επομένως, κατευθύνοντας το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις λύσεις συσκευασίας μας σε ένα κυκλικό μοντέλο, θα συνεχίσουμε στον Σκοπό μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες αγοραστικές συνήθειες με τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας που χρειάζεται η κοινωνία μας. Θέλουμε περισσότερες επιλογές και ευκολία, αλλά με λιγότερες επιπτώσεις στον κόσμο γύρω μας.

Αγοράστε λύσεις βιώσιμης συσκευασίας ή μάθετε περισσότερα για το πώς η νέα μας στρατηγική μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας.