Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Η DS Smith λειτουργεί ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της DS Smith υποστηρίζει ιδρύματα που ασχολούνται με τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την παροχή ευκαιριών κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα DS Smith αναζητά κυρίως ιδέες για συνεργασίες με ιδρύματα από τους εργαζομένους της. Δεχόμαστε επίσης αιτήσεις για δωρεές από τρίτους. 

Σημειώστε ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο φιλανθρωπικές οργανώσεις στους τομείς της περιβαλλοντικής βελτίωσης και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι κάθε αίτηση πληροί αυτά τα κριτήρια. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα στοχεύει να κάνει έναν συνδυασμό μικρών δωρεών (1.000 λίρες ή λιγότερο) και μεγαλύτερων δωρεών κάθε χρόνο. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη πολυετών συνεργασιών με βασικές επιλεγμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις.