Δείκτες αναφοράς επιδόσεων ESG και βιωσιμότητας

Εκτιμούμε την ευκαιρία να αξιολογείται η απόδοσή μας από οργανισμούς αξιολόγησης ESG και άλλους δείκτες αναφοράς.

Συνεχίζουμε να υποβάλλουμε σε ένα ευρύ φάσμα εξαιρετικά αξιόπιστων πλατφορμών τρίτων μερών, προκειμένου να αποδείξουμε τις συνεχείς ισχυρές επιδόσεις μας σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών. Μέσω της ορθής δημοσιοποίησης, επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε την αναγνώριση των δράσεων και της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα από τους οργανισμούς αυτούς. 

Αναγνώριση από εξωτερικούς φορείς

MSCI

Συμμετέχουμε στην ετήσια αξιολόγηση του MSCI από το 2012 (τρέχουσα αξιολόγηση ΑΑ)

EcoVadis

Συμμετέχουμε στην ετήσια αξιολόγηση EcoVadis από το 2014 (τρέχουσα βαθμολογία - Gold)

Circulytics

Rated A-

CDP

Συμμετέχουμε στην ετήσια υποβολή του CDP από το 2010 (Τρέχουσα βαθμολογία: Κλιματική αλλαγή Β- Δάση Β- Ασφάλεια νερού A-)

DJSI

Rated 51

FTSE4Good

Βρισκόμαστε στον ετήσιο παγκόσμιο δείκτη FTSE4Good από το 2012

ISS

Rated ‘Prime’ B-

LSE Green Economy mark

Απονέμεται από το νέο σήμα διαπίστευσης πράσινης οικονομίας του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE)

Sedex

AB Sedex μέλη από το 2014

Support the Goals

Βαθμολογήθηκε με 4 στα 5 αστέρια για την υποστήριξή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ (SDGs)

Sustainalytics

Συμμετέχουμε στην ετήσια αξιολόγηση της Sustainalytics ESG (τρέχουσα βαθμολογία 15,9 "Χαμηλός κίνδυνος")

UN Global Compact

UN Global Compact μέλη από το 2013

WWF

Συμπεριλαμβανόμαστε στον ετήσιο Περιβαλλοντικό Δεικτή Εταιρειών Χαρτιού (EPCI) της WWF από το 2015.