Φροντίζοντας τους ανθρώπους μας

Στην DS Smith, το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο είναι οι άνθρωποί μας. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων μας είναι απαραίτητη για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης. Ως υπεύθυνος εργοδότης, έχουμε επίγνωση του εκτεταμένου αντίκτυπου των εργασιακών σχέσεων στα άτομα, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες στις οποίες ζουν και εργάζονται.

Παρέχουμε άμεση απασχόληση και πόρους διαβίωσης σε πάνω από 32.000 άτομα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας βρίσκονται εκτός των μεγάλων πόλεων, σε βιομηχανικά πάρκα ή σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες αγροτικές περιοχές, γεγονός που μας καθιστά σημαντικό εργοδότη σε αυτές τις περιοχές.

Επεκτείνουμε επίσης τον αντίκτυπό μας ως εργοδότης μέσω του ευρύτερου δικτύου ενδιαφερόμενων μερών μας, που αποτελείται από εργολάβους, προμηθευτές, πελάτες και φιλανθρωπικούς εταίρους, δημιουργώντας σημεία επαφής με μια παγκόσμια κοινότητα.

Διαφορετικότητα

Η DS Smith είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας περιγράφει λεπτομερώς τη δέσμευσή μας να επιδιώκουμε μια κουλτούρα του Ομίλου χωρίς διακρίσεις, βασισμένη στις αξίες μας. Επιδιώκουμε να αξιοποιούμε τα ταλέντα του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική ή εθνική καταγωγή, την οικογενειακή κατάσταση, την εγκυμοσύνη, τη γονική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αλλαγή φύλου, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ηλικία, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την πολιτική τοποθέτηση ή την αναπηρία.

Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργασίας (ΕΣΕ) για το θέμα της πολυμορφίας και της ένταξης με την ευρύτερη έννοια, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Χάρτη των εργαζομένων μας. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εργασίας για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των μειονοτικών ομάδων στη βάση των εργαζομένων και τη διασφάλιση ότι υπάρχουν σαφείς δίαυλοι για τους εργαζόμενους ώστε να απευθύνονται στους εκπροσώπους τους ή να χρησιμοποιούν την τηλεφωνική γραμμή Speak Up!, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις ή άδικες ενέργειες.

Φέτος, δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά πληροφορίες για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων για τις επιχειρήσεις μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία της έκθεσης αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δουλειά που έχουμε καταβάλει για να εφαρμόσουμε μια δίκαιη και ισότιμη πολιτική και διαδικασία όσον αφορά τις αμοιβές. Αυτό που η έκθεσή μας, καθώς και οι εκθέσεις άλλων στον κλάδο, ανέδειξαν ότι είναι ανάγκη να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να προσλαμβάνουν θέσεις εργασίας στον κλάδο της μεταποίησης. Η DS Smith επιθυμεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση ευκαιριών κατάρτισης, πρόσληψης και δικτύωσης για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας των φύλων στο εργατικό δυναμικό της και στην προώθηση πρακτικών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Σεβασμός για τους ανθρώπους μας

Έχουμε καθήκον να διαχειριζόμαστε θέματα επιχειρηματικής ηθικής και εργασίας στις δικές μας δραστηριότητες, ευθυγραμμισμένα με τις απαιτήσεις του νόμου περί σύγχρονης δουλείας (Ηνωμένο Βασίλειο). Για την DS Smith, η θέση μας ως στρατηγικός προμηθευτής πολλών από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες FMCG σημαίνει ότι έχουμε την ευκαιρία να παρέχουμε στους πελάτες μας το υψηλότερο επίπεδο διαβεβαίωσης ότι η συσκευασία τους προέρχεται από βιώσιμες, και συμμορφώμενες με ηθικές πρακτικές, πηγές.

Διατηρούμε συνεχώς το 100% των εργοστασίων μας εγγεγραμμένων στην πλατφόρμα Sedex και συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Το ένα τρίτο των μεγαλύτερων εργοστασίων μας επαληθεύει τις απαντήσεις του μέσω ελέγχων 4 πυλώνων SMETA από τρίτους.

Ταλέντα, σταδιοδρομία, εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε συνεργασία με το EWC, αναζητούμε επίσης ενεργά τρόπους για να διατηρήσουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις του εργατικού μας δυναμικού, καθώς πολλοί τεχνικοί εμπειρογνώμονες και εργαζόμενοι με μακρά προϋπηρεσία πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση. Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναζωογονήσει τα προγράμματα μαθητείας και τα προγράμματα αποφοίτων και αυστηροποιούμε τη διεθνή ανταλλαγή ή τον συντονισμό καλών πρακτικών γύρω από αυτά τα προγράμματα.

Το πρόγραμμα μαθητείας μας εισάγει νέα ταλέντα στον οργανισμό και τους δίνει την ευκαιρία να γίνουν οι ειδικοί συσκευασίας του αύριο.

Ευεξία

Εδώ και πολλά χρόνια, αναπτύσσουμε την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε τη σωματική και ψυχική ευεξία όλων των εργαζομένων μέσω διατροφικών συμβουλών, υγιεινών επιλογών τροφίμων στα κυλικεία, ευκαιριών για υγειονομικές εξετάσεις και ομάδων άσκησης. Φέτος εισήχθη επίσης η εκπαίδευση για την παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας στους υπαλλήλους της DS Smith. Αυτό το διεθνώς αναγνωρισμένο μάθημα διδάσκει τους ανθρώπους πώς να εντοπίζουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας και να παρέχουν βοήθεια σε επίπεδο πρώτων βοηθειών. Όσοι το παρακολούθησαν μπορούν πλέον να αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να κατευθύνουν τους ανθρώπους προς την κατάλληλη υποστήριξη, να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σχετικά με την ψυχική υγεία, να μειώσουν το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία και να προωθήσουν την έγκαιρη παρέμβαση.

Διαχείριση κουλτούρας και συμπεριφορών

Οι αξίες της DS Smith έχουν διερευνηθεί σε βάθος με τα στελέχη όλων των επιπέδων μέσω του προγράμματος Engaging Managers. Τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα έχει δώσει σε χιλιάδες διευθυντές τις δεξιότητες να ενεργούν ως θετικά πρότυπα και να δεσμεύουν τις ομάδες τους.

Η κουλτούρα υψηλών επιδόσεων καθοδηγείται από τις αξίες μας, οι οποίες προάγουν την ανοιχτή επικοινωνία, την επίτευξη αποτελεσμάτων, τη συνεχή επιδίωξη βελτίωσης και την τήρηση των δεσμεύσεών μας έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Ορίζουν τον κώδικα συμπεριφοράς για τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι εργαζόμενοι της DS Smith αναμένεται να εκτελούν την εργασία τους και παρατίθενται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Έχουμε επίσης λάβει μέτρα για να αναγνωρίσουμε τις αξίες μας στην πράξη σε ολόκληρο τον Όμιλο μέσω διαφόρων τοπικών προγραμμάτων βράβευσης. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι επιχειρήσεις χαρτιού και ανακύκλωσης εγκαινίασαν τα βραβεία People Excellence Awards.

Επιπλέον, έχουμε εισαγάγει εννέα πρότυπα διαχείρισης που απαριθμούν τις βασικές προσδοκίες όλων των προϊσταμένων της DS Smith σχετικά με την ασφάλεια, την ατομική απόδοση, την ανάπτυξη των επιδόσεων, την εστίαση στον πελάτη, την επικοινωνία, τη συμμόρφωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των στόχων, την επιχειρηματική αριστεία και την εξεύρεση πόρων. Σκοπός αυτών των προτύπων είναι η ανάπτυξη μιας διαφανούς, υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικής κουλτούρας στο χώρο εργασίας