Καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050

10 Ιουνίου 2021: Σήμερα ανακοινώνουμε μια σειρά φιλόδοξων κλιματικών στόχων όπως για τη μείωση τουλάχιστον 40% των εκπομπών CO2 ανά τόνο προϊόντος έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019 και μια δέσμευση για την επίτευξη («Net Zero*») καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Αυτοί οι στόχοι θα επικυρωθούν από την πρωτοβουλία  Science Based Targets initiative** ότι συνάδουν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Για να υπογραμμίσουμε περαιτέρω τη φιλοδοξία και τη δέσμευσή μας, ανακοινώνουμε επίσης τη συμμετοχή μας στον αγώνα των Ηνωμένων Εθνών για το Μηδενικό αποτύπωμα (UN’s Race to Zero.)

— Andrew Griffith MP, former business advisor to the PM and current UK Net Zero Business Champion

Χαίρομαι που η DS Smith εντάχθηκε στον αγώνα των Ηνωμένων Εθνών για μηδενικό αποτύπωμα (UN’s Race to Zero). Είναι υπέροχο να βλέπεις μια εταιρεία με φιλόδοξο στόχο για το 2030 και δέσμευση να πετύχει το Καθαρό Μηδενικό Αποτύπωμα έως το 2050. Η DS Smith σημειώνει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τους προηγούμενους στόχους μείωσης του άνθρακα, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που σχετίζονται με την απο-ανθρακοποίηση στον τομέα παραγωγής χαρτιού και συσκευασιών. Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με πάνω από 40 εταιρείες FTSE100 να έχουν εγγραφεί τώρα στον αγώνα των Ηνωμένων Εθνών για το μηδενικό αποτύπωμα. Ελπίζω ότι αυτή η ανακοίνωση θα εμπνεύσει άλλες εταιρείες του κλάδου να αναλάβουν δράση.

— — Andrew Griffith MP, former business advisor to the PM and current UK Net Zero Business Champion

Το 2017, ανακοινώσαμε το στόχο μας να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα ανά τόνο προϊόντος κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με την έναρξη του 2015. Ως μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας που έγινε στις 250 εγκαταστάσεις μας παγκοσμίως, πετύχαμε μια μείωση 23% έως το τέλος του 2020, τοποθετώντας μας έτσι σε προοδευτική θέση έναντι των σχεδίων μας.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η βαριά βιομηχανία είναι ένας από τους πιο δύσκολους τομείς για την απο-ανθρακοποίηση, αλλά δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο αναλαμβάνοντας δράση στο «Net Zero» με ένα σαφές σχέδιο και πρόγραμμα. Παράγουμε βιώσιμες συσκευασίες που βασίζονται σε ίνες και είναι πλήρως ανακυκλώσιμες και πιστεύουμε ότι μέσω συνδυασμένης ηγεσίας στην κυκλική οικονομία και στη δράση για το κλίμα, είμαστε σε θέση να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο στη μείωση της αύξησης των παγκόσμιων θερμοκρασιών.

— Miles Roberts, Group Chief Executive at DS Smith

Έχουμε ήδη σημειώσει καλή πρόοδο στη μείωση του άνθρακα ως μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα, αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Γι 'αυτό σήμερα δεν θέτουμε φιλόδοξους κλιματικούς στόχους μόνο για τον εαυτό μας, αλλά ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στο να παρέχουμε πιο κυκλικές λύσεις στους πελάτες μας και στην ευρύτερη κοινωνία. Είμαι απίστευτα περήφανος για όλους τους ανθρώπους μας που βοηθούν για να γίνει αυτό πραγματικότητα.

— — Miles Roberts, Group Chief Executive at DS Smith

Πώς το πετύχαμε αυτό;web-image-1000x300px-CHP.jpg

Επενδύοντας σε πρωτοποριακή τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων λύσεων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας:

 • Ενίσχυση της παραγωγής ατμού στην χαρτοποιία Kemsley στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη γειτονική μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα Wheelabrator, αφαιρώντας περίπου 8.000 τόνους άνθρακα ετησίως. Μάθετε περισσότερα εδώ.
 • Εφαρμογή τεχνολογίας νέας γενιάς στην εφοδιαστική αλυσίδα για τον ακριβή εντοπισμό της κίνησης των οχημάτων και τη μέτρηση των εκπομπών CO2. Μάθετε περισσότερα εδώ.

web-image-1000x300px-led.jpg

Αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό μας, όπως νέους λέβητες και φωτισμό LED:

 • Εγκατάσταση ενός νέου αεριοστρόβιλου κινητήρα στη χαρτοποιία Lucca της Ιταλίας, αφαιρώντας περίπου 4.000 τόνους άνθρακα ετησίως. Μάθετε περισσότερα εδώ.
 • Εγκατάσταση νέας γραμμής βιομάζας στο μύλο Viana της Πορτογαλίας, εξοικονομώντας περίπου 3.100 τόνους άνθρακα ετησίως.
 • Προωθώντας τον φωτισμό με LED σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, εξοικονομώντας περίπου 14.000 τόνους CO2e ετησίως.

web-image-1000x300px-transport.jpg

Αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών καυσίμων, όπως βιοαέριο και βιομάζα:

 • Η μετάβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, βιοαέριο, βιομάζα και υδροηλεκτρική στην Κροατία, εξοικονόμησε περίπου 27.000 τόνους εκπομπών άνθρακα ετησίως. Μάθετε περισσότερα εδώ.

 • Αντικατάσταση της χρήσης ντίζελ με οχήματα που λειτουργούν με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για μεταφορά των εμπορευμάτων μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα εδώ.

 • Μετατρέποντας τον ατμό από τις χαρτοποιίες μας σε θέρμανση των γραφείων μας, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα κατά 50 τόνους ετησίως. Μάθετε περισσότερα εδώ.

web-image-1000x300px-greenhouse.jpg

Βελτιώνοντας τη χρήση ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου:

 • Συνεργασία με την World Kinect Energy Services για καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, παραγωγής χαρτιού και συσκευασίας που διαθέτουμε σε 26 ευρωπαϊκές χώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.
 • Χρησιμοποιώντας έναν υπερσύγχρονο λέβητα βιομάζας που χρησιμοποιεί τα υπολειμματικά απόβλητα ξυλείας χαμηλής ποιότητας για την παραγωγή ενέργειας για το εργοστάσιο συσκευασίας μας στο Värnamo της Σουηδίας, εξοικονομώντας περίπου 2.200 τόνους CO2e.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP) στα εργοστάσια συσκευασίας Blunham και Fordham στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται η απορριπτόμενη θερμότητα στη διαδικασία, αυξάνοντας τη συνολική απόδοση.
 • Διατήρηση της πιστοποίησης ISO 50001 στο 100% των εγκαταστάσεών μας (εντός πλαισίου) και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
Andrew Morlet, CEO of the Ellen MacArthur Foundation, a Strategic Partner of DS Smith

Ανυπομονούμε να δούμε πώς η στρατηγική μας συνεργασία με την DS Smith μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της προόδου της εταιρείας προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων που ανακοινώθηκαν σήμερα, παράλληλα με τις δεσμεύσεις της για την κυκλική οικονομία. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μόνο κατά 55%, ενώ το υπόλοιπο 45% των εκπομπών προέρχεται από τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των προϊόντων - έτσι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.

— Andrew Morlet, CEO of the Ellen MacArthur Foundation, a Strategic Partner of DS Smith

Εκτός από τη δέσμευσή μας για δράσεις για το κλίμα, πρόσφατα ανακοινώσαμε και ένα πακέτο επένδυσης 100 εκατ. λιρών για Έρευνα και Ανάπτυξη στο πεδίο της επιτάχυνσης του έργου μας για την κυκλική οικονομία. Η νέα επένδυση στηρίζει τη στρατηγική μας για την Αειφορία, Now and Next, βάσει της οποίας δεσμευόμαστε στην κατασκευή 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών έως το 2023 και στην απομάκρυνση 1 δισεκατομμυρίου πλαστικών από τα ράφια των σουπερμάρκετ έως το 2025.

*Ο όρος Net Zero αναφέρεται στην ισορροπία μεταξύ της ποσότητας αερίου του θερμοκηπίου που παράγεται και εξέρχεται από την ατμόσφαιρα.

 ** Η πρωτοβουλία Science Based Targets δεσμεύει και υποστηρίζει τις εταιρείες στον καθορισμό του βαθμού και του χρόνου που θα χρειαστεί για να προβούν σε ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.