page-banner-report.jpg

Duurzaamheidsverslag

Elk jaar publiceren we een uitgebreid duurzaamheidsverslag waarin we de vooruitgang ten opzichte van onze duurzaamheidsdoelstellingen gedetailleerd beschrijven. Lees ons laatste duurzaamheidsrapport om meer te weten te komen over de vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt en ontdek hoe wij vooroplopen op het gebied van duurzaamheid.

Het DS Smith Duurzaamheidsverslag 2021 communiceert onze vooruitgang bij het realiseren van onze Now and Next duurzaamheidsstrategie. Sinds de lancering van Now en Next hebben we enorme vooruitgang geboekt - door probleemplastics te vervangen, CO2 uit de supply chains te halen en innovatieve recyclingoplossingen te bieden terwijl we circulaire oplossingen voor onze klanten en de samenleving opschalen. 

2020/21 Performance Highlights 

  • 100% van onze ontwerpers getraind in de Circular Design Principles 
  • 4% vermindering van CO2e per ton productie in vergelijking met vorig jaar 
  • 23% vermindering van CO2e per ton productie in vergelijking met 2015
  • 5% minder wateronttrekking per ton vergelijkbare papierproductie in vergelijking met vorig jaar 
  • 32% minder stortafval per ton vergelijkbare papierproductie in vergelijking met vorig jaar 
  • 37,5% vrouwelijke vertegenwoordiging in raad van bestuur 
  • 14% minder ongevallen met verzuim (LTA's) dan vorig jaar 
  • 57 biodiversiteitsprojecten gelanceerd in onze lokale gemeenschappen
  • AA MSCI-score verbeterd ten opzichte van A vorig jaar
  • A- Circulytics score verbeterd ten opzichte van B+ vorig jaar 

Sustainability Report 2021

 

Het duurzaamheidsverslag 2021 is onze eerste voortgangsupdate sinds de lancering van onze 'Now and Next'-duurzaamheidsstrategie, die gericht is op de duurzaamheidsuitdagingen waar we vandaag voor staan en die van invloed zullen zijn op toekomstige generaties. 

We vieren dat we zeven van onze doelstellingen in het kader van onze duurzaamheidsstrategie Now and Next hebben gehaald, zoals bijvoorbeeld het opleiden van 100% van onze ontwerpers in onze Circular Design Principles. We hebben erop toegezien dat 100% van ons papier gerecycled is of Chain of Custody-gecertificeerd is, dat 100% van onze bossen gecertificeerd is voor bosbeheer, dat 100% van onze werklocaties FSC®-gecertificeerd is, dat 100% van onze werklocaties ISO 50001-gecertificeerd is en dat 100% van onze werklocaties betrokken is bij maatschappelijke activiteiten. 

We laten verpakkingsoplossingen zien die de circulaire economie activeren, met casestudy's van klanten en partners over innovatief, circulair ontwerp dat consumenten meer keuze en gemak biedt, terwijl de impact op de planeet beperkt blijft.

We delen hoe we de circulaire economie-gedachte verankeren in alles wat we doen, van onze Circular Design Metrics, die onze klanten helpen duurzamere keuzes te maken, tot Circular Ready, het nieuwe onderdeel van onze verpakkingswaardepropositie dat meer klanten helpt om de circulaire economie te omarmen. 

We rapporteren onze prestaties op het gebied van CO2-reductie, waarbij we de uitstoot met 23% per ton productie hebben verminderd ten opzichte van 2015 en met 4% per ton productie ten opzichte van vorig jaar. Deze prestaties zijn een aanvulling op onze aankondiging van een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling om de uitstoot met 40% per ton productie te verminderen ten opzichte van 2019 en onze toezegging om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken, waarmee we onze plannen om onze circulaire business koolstofvrij te maken, kracht bijzetten. 

We denken na over de uitdagingen van de aanpassing aan de wereldwijde pandemie Covid-19, en hoe we de handen ineen hebben geslagen om elkaar te steunen, onze focus op gezondheid, veiligheid en welzijn te versterken en er tegelijk voor te zorgen dat we onze klanten kunnen blijven bedienen. 

Tot slot maken wij een groot aantal milieu- en sociale indicatoren bekend die een breed scala aan onderwerpen bestrijken, en verstrekken wij ESG-gegevens om lezers te helpen hun eigen analyse van de niet-financiële prestaties van DS Smith uit te voeren. Ons verslag is afgestemd op de GRI-norm en de SASB-norm (Containers en Verpakkingen) en volgt de beste praktijken op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging.