hazardous-dangerous-goods.jpg

Gevaarlijke goederen

Wij hebben een assortiment verpakkingen met specifieke kartonsamenstellingen en behandelingen voor het transport van gevaarlijke stoffen ontwikkeld.

Onze oplossingen voor gevaarlijke stoffen hebben wij dankzij een nauwe samenwerking tussen onze klanten en onze ervaren ingenieurs kunnen ontwikkelen. Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen en gevaargoed worden voor productie volledig getest in onze UKAS- en BSI-geaccrediteerde laboratoria, zodat u er zeker kunt van zijn dat ze in de omstandigheden en de omgeving die aan uw behoeften beantwoorden, zullen presteren.

Dankzij onze UN-certificering verplichten wij ons ertoe de zeer strenge regels met betrekking tot de prestaties van dit type producteren, na te leven.