Now & Next Sustainability Strategy update

Als toonaangevende leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen hebben we de ambities van onze Now & Next duurzaamheidsstrategie verhoogd om de overgang naar een koolstofarme, circulaire economie te versnellen.

In samenwerking met onze klanten hebben we sinds 2020 al 762 miljoen probleemkunststoffen vervangen door vezelgebaseerde alternatieven en meer dan 30.000 circulair-ready projecten gecreëerd via onze toonaangevende Circular Design Metrics.

Tegelijkertijd en in lijn met onze doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen, hebben we dit jaar de CO2-uitstoot met 10% verminderd (15% ten opzichte van 2019) en hebben we de wateronttrekking door papierfabrieken in gebieden met een risico op waterstress met 4% verminderd. Sinds de lancering van Now & Next hebben we negen van onze 26 doelstellingen gehaald en liggen nog eens drie doelstellingen voor op schema.

762m

probleemkunststoffen vervangen door vezelgebaseerde alternatieven sinds 2020

15%

vermindering van CO2-uitstoot sinds 2019

Om deze prestaties te versterken en de uitdagingen van de veranderende wereld om ons heen aan te gaan, hebben we nu onze ambitie verhoogd met een reeks gerichte doelstellingen om de vooruitgang te versnellen. De nieuwe Now & Next-doelstellingen, die zijn opgesteld in samenwerking met onafhankelijke experts, geven prioriteit aan circulariteit, versnellen de reis naar Net Zero en versterken onze focus op mensen & gemeenschappen, and natuur.

Onze Now & Next duurzaamheidsstrategie - We ondernemen vandaag actie om de overgang naar een koolstofarme, circulaire economie te leiden.

We hebben goede vooruitgang geboekt met onze Now & Next duurzaamheidsstrategie, maar de wereld om ons heen vraagt van ons allemaal dat we meer doen. We ondernemen actie om onze overgang naar een koolstofarme, circulaire economie te versnellen.

Miles Roberts
Group Chief Executive

Gedreven door onze Purpose 'Redefining Packaging for a Changing World', zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de Now & Next Sustainability Strategie en doelstellingen:

Circulariteit

 • Tot 5 pilots voor hergebruik testen en 100% recyclebare en herbruikbare verpakkingen blijven produceren

Koolstof

 • Uiterlijk in 2030 de Scope 1-, 2- en 3-broeikasgasemissies met 46% verminderen in vergelijking met 2019
 • Uiterlijk in 2027 100% van onze strategische leveranciers (die 76% van de uitstoot van gekochte goederen en diensten vertegenwoordigen) aanmoedigen om hun eigen science-based targets te stellen
 • Uiterlijk in 2050  net zero broeikasgasemissies bereiken

Mensen & Gemeenschappen

 • Tegen 2030 tien miljoen (een stijging ten opzichte van vijf miljoen) mensen betrekken bij de Circulaire Economie en circulaire levensstijlen.
 • Uiterlijk in 2025 op alle locaties workshops voor inclusief leiderschap afgerond hebben door alle leiderschapsteams
 • Uiterlijk in 2030 de genderdiversiteit verbeteren naar 40% vrouwen in het directieteam en streven naar andere beschermde eigenschappen
 • Streven naar Vision Zero - nul ongevallen en uiteindelijk nul schade.

Natuur

 • Uiterlijk in 2025 de biodiversiteit in onze eigen bossen meten en verbeteren en onze afhankelijkheid van de natuur beoordelen
 • Science-based targets stellen om de natuur te herstellen
 • Uiterlijk in 2030 10% vermindering van de intensiteit van wateronttrekking bij fabrieken die risico lopen op waterschaarste, tegenover 2019

Met behulp van onze Circular Design Principles en Circular Design Metrics ondersteunen we klanten om afval en vervuiling te elimineren en materialen langer in gebruik te houden, waardoor de vraag naar natuurlijke hulpbronnen afneemt. Sinds hun oprichting in 2019 hebben de Circular Design Metrics duizenden ontwerpprojecten ondersteund. Ongeveer 3.000 oplossingen met Circular Design Metrics worden elke maand aan klanten gepresenteerd en ondersteunen hun overgang naar de Circulaire Economie.