Samen stimuleren we de circulaire economie

Duurzaamheid heeft bij ons bedrijf altijd centraal gestaan. Nu meer dan ooit werken we samen met onze klanten en een dwarsdoorsnede van belanghebbenden uit de sector om de overgang naar de circulaire economie te versnellen en 'Verpakkingen herdefiniëren voor een veranderende wereld'.

Blog author test_2_Rogier.jpg

Over Rogier Gerritsen: Rogier is de MD van onze Recycling Division en is verantwoordelijk voor onze recyclingactiviteiten in heel Europa. Tijdens zijn carrière bij DS Smith heeft Rogier ook senior functies bekleed in zowel onze Packaging- als Paper-Divisions, waardoor hij waardevolle inzichten en ervaring heeft opgedaan in duurzame papier- en verpakkingsproductie.

Duurzaamheid – niet langer een leuke optie voor organisaties

Van vooraanstaande ngo-organisaties zoals Greenpeace en het WWF tot krachtige persoonlijkheden zoals Greta Thumberg en David Attenborough, het bewustzijn van de milieu-uitdagingen waarmee onze wereld te maken heeft, is naar voren gebracht. Door hun campagnes eisen consumenten dat organisaties transparantie en beter milieu- en sociaal rentmeesterschap tonen.

Home Deliveries.PNG

Aangezien steeds meer verpakkingen onze huizen binnenkomen door de toename van e-commerce winkelen, vragen consumenten om zo weinig mogelijk verpakkingen en verpakkingen die gemakkelijk recyclebaar zijn. Aangezien steeds meer verpakkingen onze huizen binnenkomen door de toename van e-commerce winkelen, vragen consumenten om zo weinig mogelijk verpakkingen en verpakkingen die gemakkelijk recyclebaar zijn.

Beleid en wetgeving verbeteren het recyclingpercentage

Als antwoord op de vraag van consumenten, de vervuiling van onze oceanen en het groeiende bewijs van klimaatverandering, breiden regelgevers hun inspanningen uit om het wettelijke kader te bieden om het ontwerp, de productie, het gebruik en de recycling van verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken. Iedereen is zich bewust van de oorlog over plastic, maar de focus is niet beperkt tot plastic bij de overgang van traditionele lineaire toeleveringsketens naar een meer circulaire economie.

Iedereen is zich bewust van de oorlog over plastic, maar de focus is niet beperkt tot plastic bij de overgang van traditionele lineaire toeleveringsketens naar een meer circulaire economie. Ons 2019 Tipping Point-rapport beschreef dat de best presterende EU-recyclinglanden allemaal één ding gemeen hadden, vooruitstrevend beleid en afvalpreventiepraktijken, waarvan sommige in de jaren negentig van de vorige eeuw werden geïntroduceerd. Ze hebben allemaal een wijdverspreid apart inzamelingssysteem voor huishoudens, ze gebruiken statiegeldregelingen op verpakkingen en verbieden het verzenden van bepaalde materialen naar stortplaatsen of verbranding.

Recycling in de Europese Unie (EU) is de afgelopen tien jaar steeds beter geworden. Het recyclingpercentage van verpakkingen op basis van vezels is gestegen tot 84 % vergeleken met een recyclingpercentage van 40 % voor plastic verpakkingen, 76 % voor glazen verpakkingen en 81 % voor metalen verpakkingen. In Europa gaat echter 24 % van het afval nog steeds naar de stortplaats, met grote verschillen tussen de lidstaten. Elk percentage van de verbetering kan een aanzienlijke, positieve impact hebben op het milieu, het klimaat, de gezondheid en de economie.

Environment.PNG

De EU heeft al wetgeving ingevoerd, waaronder een verbod op plastic voor eenmalig gebruik in 2021 (EU-parlement), een verbod op het storten van recyclebaar materiaal in 2025 (EU-afvalbeleidsbeoordeling) en een doel van 85 % recyclingpercentage uit papier- en kartonverpakkingen in 2030 (de Verpakkings- en verpakkingsafvalrichtlijn Packaging and Packaging Waste Directive; (PPWD).

Om de bepalingen inzake afvalpreventie verder te versterken, zal aanvullende wetgeving worden ingevoerd, zoals Extended Producer Responsibility (EPR). Voor het eerst genoemd in 2018 als onderdeel van het circulaire economiepakket van de EU, wordt verwacht dat dit een belangrijke drijfveer is om bedrijven duurzamer te laten handelen door recyclingpercentages, circulaire ontwerpprincipes en investeringen in infrastructuur voor resource management in heel Europa te stimuleren. In dit stadium is het echter nog te vroeg om precies te weten wat de nieuwe EPR-wetgeving zal zeggen en hoe deze door de EU-lidstaten zal worden geïmplementeerd. Wat we wel weten, is dat investeringen in EPR-vergoedingen in beter gescheiden inzamelings- en recyclinginfrastructuur cruciaal zijn om hogere recyclingpercentages te bereiken.

Alleen samenwerking kan echte verandering teweegbrengen

We geloven dat iedereen (consumenten, ngo's, overheden en bedrijven) moeten samenwerken als we onze impact op de natuur echt willen minimaliseren en een positieve impact op mensen en de planeet willen creëren.

We zijn betrokken bij verschillende brancheoverstijgende allianties, waaronder The 4Evergreen Alliance, een industriegroep die zich richt op het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van op vezels gebaseerde verpakkingsmaterialen in een circulaire en duurzame economie. 4Evergreen is er trots op leden en bedrijven uit de gehele waardeketen van verpakkingen samen te brengen; van papier- en kartonproducenten tot verpakkingsconverters, merkeigenaren en detailhandelaren op het gebied van eten en drinken, technologie- en materiaalleveranciers, afvalsorteerders en -verzamelaars, onderzoeksorganisaties en technische universiteiten.

Als onderdeel van ons werk met brancheoverstijgende allianties zoals de 4Evergreen, hebben we de ambitie om het recyclingpercentage van 84 % op vezels gebaseerde verpakkingen in Europa tegen het einde van het decennium te verhogen tot 90 %. Dit kan alleen worden bereikt door samenwerking via de toeleveringscyclus voor verpakking en recycling – door samen te werken om innovatie te leveren van productontwerp tot inzamelings- en recyclingsysteeminfrastructuren.

De uitdagingen van huidige en toekomstige generaties aanpakken

Dankzij ons circulaire "box to box in 14 dagen" bedrijfsmodel zijn we betrokken bij elk contactpunt van de toeleveringsketen van onze klanten en kunnen we hen begeleiden bij het aannemen van duurzame praktijken en oplossingen op lange termijn.

Employees.PNG

Nu veel wereldwijde merken zich er nu toe verbinden om hun verpakking in 2025 100 % recyclebaar te maken, hebben we onze eigen belofte voor 2023 naar voren gehaald en richten we ons op het leveren van duurzaamheid die nu waarde kan toevoegen. Door het implementeren van circulaire ontwerpprincipes creëren we eenvoudiger te recyclen verpakkingsoplossingen, zoals het vervangen van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik door duurzamere vezelalternatieven zonder in te leveren op kwaliteit. In onze nieuwe Now and Next-duurzaamheidsstrategie hebben we ons ertoe verbonden om in 2025 1 miljard plasticverpakkingen uit de supermarkt te halen.

We werken samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat de beslissingen die in elke fase van de levenscyclus van een product worden genomen, van productie tot recycling, een positieve impact kunnen hebben op duurzaamheid, kosten en een breed scala aan andere efficiënties in de toeleveringsketen. Samen kunnen we voldoen aan de groeiende duurzaamheidsverwachtingen, strengere doelen en de overgang naar de circulaire economie versnellen.

1 2018 Eurostat recyclingtarieven 2 Eurostat 3 HM Revenue & Customs