Recycling - zelfs in tijden van Covid-19 een essentiƫle dienstverlening

Door Sam Jones, Sustainability Lead bij DS Smith

De Covid-19-pandemie mag onze werkgewoonten hebben veranderd, net als de manier waarop we met anderen omgaan, maar de klimaatcrisis is nog steeds actueel, ook nu de wereld op slot is gegaan. In een tijd van crisis kan het gemakkelijk zijn om de netto nultoezeggingen te vergeten die bedrijven en landen over de hele wereld de afgelopen jaren hebben gedaan, maar ze staan nog steeds overeind en herinneren ons eraan dat het verminderen van onze impact op het milieu belangrijker is dan ooit.

Een manier om dit te bewerkstelligen is de circulaire economie, met als een van de belangrijkste pijlers het zo lang mogelijk in omloop houden van materialen, waardoor de behoefte aan ongerepte materialen wordt verminderd en uiteindelijk het buitensporige verbruik van hulpbronnen wordt beperkt.

Het model Box-to-Box in 14 dagen van DS Smith is hier een fantastisch voorbeeld van. Gemiddeld gebruiken we 80% gerecyclede vezels in onze verpakkingen (waarbij alle nieuwe vezels gecertificeerd zijn volgens de Chain of Custody) en deze vezels gaan tot 25 keer rond in de kringloop. Dit is de circulaire economie in actie en het is slechts één voorbeeld van de manier waarop we onze impact op het milieu verminderen.

Zoals bij elk gesloten kringloopsysteem is dit echter afhankelijk van de mate waarin elke schakel in de keten sterk genoeg blijft.

Quality will always find a way 2.jpg

Tijdens de pandemie, ondanks het feit dat afvalbeheerdiensten in landen als het Verenigd Koninkrijk op de lijst van 'belangrijke werkkrachten' staan, is in sommige landen een lichte afname van de recycling te zien. We werken nauw samen met plaatselijke overheden en dringen er op aan dat zij door blijven gaan met inzamelen om de toevoer van essentiële grondstoffen te ondersteunen en we benadrukken hierbij hoe belangrijk het is dat de papier- en verpakkingsindustrie noodzakelijke goederen in omloop kan houden. In de huidige fase ondervinden we geen nadelige gevolgen in de vorm van een afname van papier voor recycling, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten, samen met zowel de klanten als de brancheorganisaties.

Nu consumenten door gedwongen winkelsluitingen massaal overstappen op e-commerce, is het van wezenlijk belang dat we gebruikte kartonverpakkingen bij de huishoudens blijven inzamelen. Wij beheren als grootste recycler in Europa jaarlijks zo'n 6 miljoen ton materiaal. We gebruiken dit materiaal voor de bevoorrading van ons netwerk van papierfabrieken, die op hun beurt onze verpakkingsmaterialen leveren, de goederenstroom naar de supermarkten, medische benodigdheden naar de voorste linie en de levering aan de huishoudens tot aan de deur verzorgen. Dankzij de grootschaligheid van onze recyclingactiviteiten kunnen we flexibel zijn in de levering van materialen op de plaats waar ze het meest nodig zijn.

Verpakkingen zijn een onmisbare oplossing in deze kritieke tijden, maar zonder recycling ter ondersteuning van het systeem wordt het moeilijker om de dozen te maken die u nodig hebt om de dagelijkse benodigdheden direct bij u thuis te kunnen bezorgen. Het gaat niet alleen om het systeem. Zonder een voortdurende inzameling zou het kunnen gebeuren dat er afval wordt verbrand op open vuur of dat materiaal naar de verbrandingsoven of de stortplaats gaat.

In een tijd waarin iedereen zijn steentje bijdraagt om de kwetsbare groepen te ondersteunen, is het van vitaal belang dat we gebruikte vezelverpakkingen blijven recyclen om waardevolle materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden en ervoor te zorgen dat de toeleveringsketens blijven doorstromen. Dit zal niet alleen bijdragen aan de inspanningen in het kader van Covid-19, maar ook aan de bescherming van onze hulpbronnen en aan een duurzamere toekomst.