Essentiele samenwerking op het gebied van verpakkingen voor een circulaire economie

Als grote speler op het gebied van papier, verpakkingen en recycling, is DS Smith dagelijks betrokken bij de transitie naar een circulaire economie. Samenwerking speelt daarin een grote rol, aldus Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs and Sustainability.

Dit interview is eerder verschenen in de duurzaamheidsbijlage bij het Financieele Dagblad in december 2020

Hoe is het voor een bedrijf als DS Smith om te werken aan duurzaamheidsuitdagingen? Moet de motivatie hiervoor voornamelijk komen van de bedrijven zelf, van de overheid of van de sectoren?

“Duurzaamheid is een domein dat we vanuit alle drie de disciplines moeten benaderen. Het bedrijfsleven, de overheid en overkoepelende organisaties als brancheorganisaties moeten hierin samenwerken. Bovendien is er een sterke en groeiende belangstelling voor duurzaamheid bij investeerders en de financiële sector, met name de laatste jaren.”

“Met de huidige focus op duurzaamheid zien we ook vanuit onze afnemers een groeiende vraag naar het verder verduurzamen van verpakkingsontwerpen. Een van de voorbeelden is het bieden van volledig recyclebare alternatieven voor sommige slecht te recyclen plastic verpakkingen, waardoor er minder afval ontstaat. Deze vraag naar duurzaamheid wordt gedreven door de behoeften van het bedrijfsleven en het bewustzijn van de consument. Hieraan moet worden voldaan door de industrie, wat dan weer gefaciliteerd moet worden door de overheid.”

“Het implementeren van een raamwerk voor de circulaire economie is van groot belang en samenwerking is cruciaal om dit te realiseren. Zo werken we samen met de Ellen MacArthur Foundation, een toonaangevende non-profit organisatie die pleit voor het belang van een circulaire economie. Samen proberen we circulariteit nog verder door te voeren in ons bedrijfsmodel. Via dit model verzamelen en recyclen we oud papier om er vervolgens nieuw papier en verpakkingen van te maken. Deze verpakkingen worden na gebruik weer opgehaald, waardoor ze als waardevolle grondstof dienen voor nieuwe producten. ”

Een echte circulaire economie is allesomvattend en zal door elke speler in de supply chain, van product tot consument en afvalbeheer, moeten worden gefaciliteerd.

Wouter van Tol
Head of Government, Community Affairs & Sustainability


FMCG multinationals hebben vaak specifieke doelstellingen. Bij het bereiken van welke doelstellingen kan DS Smith helpen en hoe?

“Verpakking is een noodzaak voor alle FMCG-bedrijven. Onze verpakkingen helpen de verkoop te stimuleren, de kosten te verlagen en de risico’s te beheersen. Ze beschermen het product in de verpakking. Naast de directe noodzaak om producten te beschermen, maken klanten zich echt ook in toenemende mate zorgen over de impact van de verpakking. Omdat consumenten zich zorgen maken over het milieu en steeds milieubewuster zijn, staan FMCG-bedrijven onder druk om duurzame verpakkingen te gebruiken. Vaak betekent dit dat het gebruik van plastic tot een minimum moet worden beperkt, of zelfs helemaal uitgebannen moet worden.”

“Slimme verpakkingsontwerpen dragen direct bij aan de milieudoelstellingen van onze afnemers. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor het verlagen van de CO2-footprint door verminderd materiaalgebruik en betere recycling, gaan voedselverspilling tegen of helpen bijvoorbeeld om de beladingsgraad van vrachtwagens te verbeteren. We nemen al deze aspecten mee in onze ontwerpen.”

“Zo hielpen we bijvoorbeeld het Nederlandse merk Signify, voorheen Philips Lighting, om het verpakkingsproces te stroomlijnen en de behoefte aan verpakkingsmateriaal te verminderen door het gebruik van ‘kopschotjes’ ter bescherming van LED-verlichting. Deze ‘kopschotjes’ gebruiken 76% minder verpakkingsmateriaal dan de oorspronkelijke verpakking.”

“Ook werkten we samen met supermarktketen Delhaize om een nieuwe Direct Box te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar online leveringen. De nieuwe Direct Box is gemaakt van 100% gerecycled karton dat ook na gebruik weer volledig recyclebaar is. De Direct Box is gemaakt van herbruikbaar golfkarton met ingebouwde verstevigingshandvatten om levering makkelijk te maken. Het nieuwe product bespaart naar schatting 160 ton verpakkingsmateriaal per jaar.”

deliverybox_2020 920 crop.jpg

Wat zijn voor DS Smith de grootste uitdagingen op de weg naar circulariteit?

“De kwaliteit en beschikbaarheid van grondstoffen zijn cruciaal. Gebruikt papier moet idealiter droog en schoon zijn. Om tot een circulair systeem te komen moeten papier en karton gescheiden van andere materialen ingezameld worden. Als dat niet gebeurt is er een grotere kans dat het materiaal alsnog in de verbrandingsoven of op de stort terechtkomt, en dan wordt de cirkel doorbroken.”

“Eerder dit jaar onthulde DS Smith dat er in Europa 46 miljoen ton materiaal naar de stortplaats gaat of verbrand wordt, terwijl het ook gerecycled had kunnen worden. Dat komt vaak omdat de consument de richtlijnen rondom recycling verwarrend vindt. Als reactie hierop hebben wij onze Circulair Design Principles opgesteld om bedrijven te helpen betere verpakkingen te ontwerpen voor een circulaire economie, zodat zij kunnen kiezen voor verpakkingen die makkelijker te recyclen zijn (met duidelijke recyclinginstructies voor consumenten), zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden om nieuwe, duurzame verpakkingen te creëren.”


Circular Design Principles DS Smith 920.jpg
Hoe helpt DS Smith zijn afnemers bij de overgang naar een circulaire economie?

“We werken aan het begin van de ontwerpfase samen met onze klanten om te ontwerpen voor goede recycling en er voor te zorgen dat de verpakkingen zelf zo min mogelijk ruimte en materiaal nodig hebben. Vóór COVID-19 ontmoetten we onze klanten op locatie in een van onze Impact Centres. Hier werken we samen om klanten te inspireren met de nieuwst trends en mogelijkheden voor innovatie. Tijdens de coronacrisis hebben we ons echter snel moeten aanpassen. Recentelijk hebben we daarom onze Virtual Impact Centres gelanceerd, waar we online met onze klanten communiceren om dezelfde hoogwaardige verpakkingsontwerpen te ontwikkelen om aan hun zakelijke behoeften te voldoen.”

“Dat doen we ten eerste door onze dozen te ontwerpen op basis van prestaties, waarbij we ervoor zorgen dat we niet meer vezels gebruiken dan nodig is en we het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in elke stap van de levenscyclus van het product tot een minimum beperken. Ten tweede zorgen we ervoor dat onze verpakkingen recyclebaar zijn, zodat de materialen zo lang mogelijk in gebruik blijven. Verpakkingen op basis van papiervezels kunnen tot 25 keer gerecycled worden. Tot slot kopen we, voor de relatief kleine hoeveelheid primaire vezels die we gebruiken, alleen gecertificeerde duurzame materialen in, zodat we het natuurlijke systeem waar we allemaal op vertrouwen in stand houden.”

Op welke manier probeert DS Smith samen te werken met andere bedrijven om circulair te worden?

“Een echte circulaire economie is allesomvattend en zal door elke speler in de supply chain, van product tot consument en afvalbeheer, moeten worden gefaciliteerd. DS Smith werkt samen met andere bedrijven, brancheorganisaties, lokale overheden en non-profitorganisaties om expertise te delen op het gebied van innovatieve materialen en producten, recyclingdoelstellingen en de implementatie van duurzaamheid op grotere schaal. Circulariteit en samenwerking gaan hand in hand.”

-END-

Meer weten? Download nu ons rapport en ontdek hoe onze nieuwe strategie ons in staat stelt probleemplastics uit de supermarkt schappen te halen, CO2-emissies in supply chains te reduceren, innovatieve verpakkings- & recyclingoplossingen te bieden en meer mensen te betrekken bij de circulaire economie.

Bent u toe aan de volgende stap op het gebied van duurzaamheid?