DS Smith en de stad Gent werken samen voor een beter energiebeleid

DS Smith is op weg om in samenwerking met de stad Gent de CO2-uitstoot met 30% per productie-eenheid te kunnen verminderen tegen 2030. We zetten ons al jaren in om duurzamer te worden en een verlaagde CO₂-voetafdruk kon dus niet uitblijven.

DS Smith Gent dook al in 2010 in de cijfers van zijn gas-, water- en elektriciteitsconsumptie. Wat bleek: “Van alle vestigingen zaten we in de staart van het peloton.”, aldus Luc Arens, technical project coordinator bij DS Smith. Na deze analyse nam het bedrijf een aantal maatregelen, zoals het plaatsen van stookketels met een hoog rendement en het installeren van ledlampen in de productiehallen. Maar om de totale CO2-uitstoot per productie-eenheid met 30% te kunnen verminderen, zocht DS Smith Gent een partner om de productieprocessen verder te optimaliseren en de emissies van deze processen meer gericht te reduceren.

In de zomer van 2019 zette men samen met de stad Gent een energiecoachingstraject op. Dit traject begon met een doorlichting van de gebruikte processen en bood een overzicht van de mogelijke verbeterpunten. Door het professioneel meten van het energieverbruik in verschillende fasen in processen kunnen gerichtere acties genomen worden. Zo werd het sluipverbruik aangepakt en wordt het afvalwater sinds kort ook opgehaald door een gespecialiseerde firma.

600 - DS Smith en de stad Gent werken samen voor een beter energiebeleid.jpg

Het project was een groot succes, aldus Luc Arens, “We springen bewuster om met energie, zien meer kansen en kunnen de meerwaarde van oplossingen correcter inschatten.” Dit bevestigt ook de Gentse Schepen van Milieu, Tine Heyse: “We willen Gent op de kaart zetten als klimaatstad. Daarom zijn wij ook bijzonder trots om bedrijven te kunnen helpen in het reduceren van hun emissies. Dat bespaart hen niet alleen geld, het is ook goed voor het klimaat. Zo kunnen we samen werken naar minder CO-uitstoot in de stad Gent.”

Door middel van het digitaliseren en centraliseren van de tellers in een online platform, kan het verbruik in de toekomst ook sneller en meer in detail worden opgevolgd. DS Smith zal de komende jaren de prestaties en het verbruik dan ook kritisch blijven evalueren om zo de 2030 doelstelling te kunnen behalen.

Meer weten over onze duurzaamheidsstrategie? Lees dan hier hoe we dit vorm geven en onze klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.