Er is altijd een markt voor kwaliteit

Herman van der Meij, Managing Director Global Export, DS Smith Recycling, bespreekt de voortdurende uitdagingen op het gebied van de export van Papier voor Recycling alsook de vragen die gesteld werden gedurende de presentatie die hij onlangs hield voor de Confederation of European Paper Industries (CEPI).

De mondiale exportmarkt wordt momenteel geconfronteerd met een combinatie van veranderingen en uitdagingen, waar ik in mijn 25-jarige loopbaan nooit eerder mee werd geconfronteerd.

De spanning op de exportmarkten voor Papier voor Recycling staat hoog op deze lijst met uitdagingen.

Vanaf het begin van de jaren 90 tot 2016 viel mijn carrière in de Europese afval- en recyclingsector voor een groot deel samen met de opkomst van China als de ‘recyclingkoning’ van de wereld.

Jaar na jaar werden grotere hoeveelheden papier en plastic in balen geperst en vanuit Europa en de VS verscheept naar Chinese havens. De marktvraag bleef groeien en het is dan ook niet moeilijk te begrijpen hoe de mondiale recyclingeconomie van 28 miljoen ton/£ 150 miljard ontstond.

Quality will always find a way.jpg

Dit alles veranderde op het moment dat China eind 2015 besloot om nieuwe kwaliteits standaard en inspectieregels in te voeren.

De import van Papier voor Recycling naar China daalde vrijwel onmiddellijk met 34% en dit creëerde een exportkloof die aan beide kanten van de wereld grote gevolgen had. Terwijl exporteurs verwoed de wereld afzochten naar nieuwe kopers, kochten papierfabrieken in de rest van Zuidoost- Azië het enorme volume papier voor recycling waarvan ze hadden toegezegd dit te accepteren, en waar ze al snel door werden overspoeld.

Tegelijkertijd was de afname van de import van papier voor recycling rampzalig voor de papier- en verpakkingsindustrie van China omdat deze afhankelijk was van de import van papier voor recycling.

De volgende cijfers maken het probleem wat inzichtelijker: China nam in 2016 ongeveer 50% van de totale export van Papier voor Recycling voor zijn rekening en bijna 70% van de Amerikaanse export. In 2018 waren deze cijfers gedaald naar respectievelijk 26% en 40%.
Volgens de voorspellingen zal de volgende partij licenties in 2020 nogmaals met 2,5 miljoen ton afnemen.

Volgens de voorspellingen zal de volgende partij licenties in 2020 nogmaals met 2,5 miljoen ton afnemen.
Quality will always find a way 2.jpg

Een mondiale recyclingmarkt

Het is daarom heel begrijpelijk dat de prijzen van Papier voor Recycling onder druk zijn komen te staan sinds China drie jaar geleden het roer omgooide.

In het recentste maandrapport van de CEPI van 19 september zal het aandeel van de mondiale exportmarkt van Papier voor Recycling dit jaar dalen naar 28%. Dit was in 2018 nog 35%. Het indexcijfer van de eenheidsprijzen zal naar verwachting met een gelijk percentage dalen.
Daarbij blijven ongunstige economische omstandigheden zoals de Brexit en de handelsoorlog tussen Amerika en China de mark onder druk zetten.

Hoewel het volume Papier voor Recyclingr dat naar China wordt verscheept afneemt, is de mondiale export van DS Smith grotendeels stabiel gebleven. We verwerken in Europa jaarlijks ruim 5.5 million ton aan materiaal. Dit omvat alles van karton en kranten tot opgehaald afval van gemengde kwaliteit.

Van deze 5,5 miljoen ton wordt een derde verkocht buiten het netwerk van DS Smith.
We exporteren materialen naar India, Indonesië en Thailand - en blijven voldoen aan de strikte Chinese criteria van 95.5% zuiverheid - maar stoten met de levering van toenemende hoeveelheden hoogwaardige grondstoffen ook fors door in nieuwe markten.

Quality will always find a way 3.jpg

De kwaliteit staat centraal

Gelukkig is DS Smith nooit afhankelijk geweest van één bepaalde markt. In plaats daarvan blijven we samenwerken met klanten en partners overal in de wereld, waarbij we volledig controleerbare recycling- en terugwinroutes bieden die voldoen aan de duurzaamheidsontwikkelingen die de maatschappij en het milieu eisen.

Daarbij was, is en blijft de kwaliteit van het materiaal altijd een prioriteit. En ondanks moeizame marktomstandigheden zien we heel duidelijk dat onze zorg voor kwaliteit onze klanten en recyclingpartners overal ter wereld voordeel op de lange termijn oplevert.

Het grootste deel van het papier dat we inzamelen komt terecht in onze 14 papierfabrieken in Europa en wordt verwerkt tot de eindproducten die we gebruiken voor de productie van onze verpakkingen. Zo blijven we in de toelevercyclus recyclingoplossingen met een gesloten kringloop bieden met als doel in deze toelevercyclus zo lang mogelijk een hoogwaardige recyclingkwaliteit te behouden.

Zoals bij alle andere grondstoffen is ook de kwaliteit van de recycleerbare materialen die we in onze papierfabrieken ontvangen van essentieel belang.En nu e-commerce een enorme vlucht neemt, en er meer verpakkingsmateriaal in ons huishoudelijk afval terechtkomt, wordt het scheiden van afval nog belangrijker.

Gemengd papier is vaak afkomstig van ingezameld droog gerecycled afval en bevat vaak plastic en andere materialen voordat het wordt gesorteerd in een recyclingbedrijf. Dit levert meestal gerecycled papier van slechte kwaliteit op. Daarom voeren we actief campagne voor een recyclinginfrastructuur die aansluit op de toekomst.

In de tussentijd werken we samen met onze klanten aan het ontwikkelen van een inzamelingsprocedure die gericht is op het voorkomen van vervuiling door ervoor te zorgen dat papier en karton gescheiden blijven van andere materialen om zo te kunnen voldoen aan de strenge EN643-normen.

Daarnaast pakken wij vervuiling aan en streven we hoogwaardige kwaliteit na door onze recyclinginfrastructuur te verbeteren en uit te breiden met ons inspectieproces in acht stappen. En dat is nog niet alles. We hebben geïnvesteerd in infrarood- en microgolftechnologie waarmee we het vocht-, as- en plasticgehalte, en de samenstelling kunnen vaststellen van het materiaal dat we ontvangen.

Quality will always find a way 4.jpg

We moeten deze belofte waarmaken

Onlangs werd ik uitgenodigd om te spreken op de CEPI Containerboard Conference in Rotterdam. Evenals in dit artikel ging het tijdens mijn presentatie ook vooral over de mondiale exportmarkt voor Papier voor Recycling.

De teneur onder de 100 afgevaardigden was dat India en Indonesië in navolging van China ook binnenkort met nieuwe strengere regels zullen komen voor de import van Papier voor Recycling, waardoor het onderwerp kwaliteit nog meer betekenis kreeg.

Een van de belangrijkste vragen die gesteld werden, was: hoe kan onze industrie zich de investering veroorloven die nodig is om de kwaliteit van recycleerbare materialen te verbeteren en te voldoen aan de strenge vervuilingsnorm van 0,5%? Ik reageer daar altijd op met de wedervraag: kunnen we het ons veroorloven om het niet te doen?

We worden niet alleen geconfronteerd met de dalende waarde van kwalitatief ondermaats recycleerbaar papier, we moeten ook nog eens een hoge prijs betalen voor containers die afgekeurd worden voor import/export en in de havens blijven staan.
Volgens mijn laatste schattingen kunnen de kosten van boetes en vertragingen als gevolg van geconstateerde vervuiling oplopen tot wel 12 keer de waarde van een volle container recycleerbaar papier. Bovendien levert het niet recyclen van ingezameld afval milieuschade op.

We kunnen niet terug naar het tijdperk waarin het verbranden of storten van teruggewonnen papier als de oplossing werd beschouwd. We hebben een toekomstgerichte strategie nodig die gericht is op kwaliteit.

Het EU-actieplan circulaire economie zet druk op het verhogen van de recyclingpercentages. Mits dit op de juiste manier wordt aangepakt, is het verhogen van deze percentage zowel positief als uitvoerbaar. DS Smith bedenkt en ontwerpt zijn verpakkingen standaard op basis van ecologisch verantwoorde ontwerpprincipes. Dit houdt in dat we al nadenken over het einde van de levenscyclus van onze producten op het moment dat we ze produceren. Op basis daarvan hebben we onszelf als doel gesteld in 2025 100% herbruikbare of recycleerbare verpakkingen te produceren.

Elk aspect van de moderne wereld staat voor de uitdaging om transparanter te gaan werken. Onze sector kan profiteren van opkomende technologieën zoals blockchain en van de snelle groei van omvangrijke data door een nieuw tijdperk van openheid te creëren dat uiteindelijk de kwaliteit van recycling ten goede zou kunnen komen.

Quality will always find a way 5.jpg

We mogen dus constateren dat de markt turbulent is en dat waarschijnlijk zal blijven. Maar ongeacht de prijzen, voorraadniveaus of andere gevolgen op macroniveau kan papier van hoogwaardige kwaliteit alleen gemaakt worden van gerecycled papier van hoogwaardige kwaliteit.

Er is zowel vanuit milieu-overwegingen als sluitende commerciële logica een gegronde reden om onze recyclingsystemen te verbeteren en ons daarbij te richten op kwaliteit.

Evenals water, vindt ook kwaliteit altijd zijn weg.