Przygotowanie liderów do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Stworzyliśmy projekt lekcji o Gospodarce o Obiegu Zamkniętym dla lokalnych szkół

Chcemy być liderem gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez angażowanie i edukacje naszych współpracowników, naszej branży i kolejnych pokoleń.

TERAZ... 

Do 2025 roku zaangażujemy 100% naszych współpracowników w działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

JAK?

  • Przeszkolimy wszystkich 700 naszych projektantów w zakresie zasad projektowania o obiegu zamkniętym
  • Wykorzystamy relacje z Fundacją Ellen MacArthur, aby wprowadzić programy szkoleniowe w zakresie najlepszych praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym

W PRZYSZŁOŚCI...

Do 2030 roku zaangażujemy 5 milionów osób w działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i związany z nią styl życia

JAK?

  • Poprzez współpracę z Fundacją Ellen MacArthur
  • Programy społecznościowe
  • Prowadzenie zajęć w szkołach i programów informacyjnych zarówno bezpośrednio, jak i poprzez platformy cyfrowe

JAK REALIZUJEMY NASZ CEL

UWZGLĘDNIAMY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W DZIAŁANIACH

Możemy wyprodukować, dostarczyć, odebrać zużyte
i przetworzyć opakowania z tektury w ciągu 14 dni. Ambitnie podchodzimy do innowacji, które pomogą rozwiązać najbardziej złożone wyzwania ekologiczne świata.

TWORZYMY WŁAŚCIWE STRATEGIE

Nasi eksperci współpracują z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby. Wspólnie znajdujemy sposoby, by wykorzystać szanse jakie daje nam przyszłość.