Projektowanie rozwiązań dla obiegu zamkniętego

Naszym celem jest, aby do 2030 roku wszystkie nasze opakowania były powtórnie używane lub poddawane recyklingowi

Utrzymanie materiałów w użyciu tak długo, jak to możliwe, jest kluczowym czynnikiem stymulującym gospodarkę o obiegu zamkniętym. Aby zamknąć obieg, koncentrujemy się na projektowaniu naszych produktów do ponownego wykorzystania i recyklingu.

TERAZ... 

Do 2023 roku będziemy wytwarzać tylko opakowania, które w 100% będą nadawać się do powtórnego użycia lub recyklingu

JAK?

  • Przeszkolimy 100% naszych projektantów w zakresie zasad projektowania dla obiegu zamkniętego
  • Wprowadzenie obowiązku recyklingu dla każdego nowego projektu opakowania
  • Monitorowanie i nagradzanie postępów w ramach wewnętrznego systemu certyfikacji

W PRZYSZŁOŚCI...

Naszym celem jest, aby do 2030 roku wszystkie nasze opakowania były powtórnie używane lub poddawane recyklingowi

JAK?

  • Wprowadzenie pełnej identyfikowalności wszystkich naszych opakowań
  • Stworzenie uniwersalnych norm dla terminu „nadający się do recyklingu”
  • Odgrywanie aktywnej roli w kształtowaniu infrastruktury recyklingowej na rynkach, na których jest ona słabiej rozwinięta

Case study

W pelini kontrolowany i identifyfikowalny model obiegu zamknietego dla laithwaites

Laithwaite's Wine, to najpopularniejsze w Wielkiej Brytanii miejsce zakupu wina online. Jest to jeden z naszych pierwszych klientów odznaczony naszym Closed-Loop Certification. 

Współpracując we wszystkich obszarach łańcucha dostaw, opracowaliśmy strategie, które mogą zamknąć obieg dla ponad 1 000 ton opakowań kartonowych rocznie, zapewniając utrzymanie materiałów w obiegu tak długo, jak to możliwe i osiągnięcie maksymalnej wartości. Poza wyeliminowaniem tworzyw sztucznych, nasze opakowania są odporne na wstrząsy i uderzenia w łańcuchu dostaw e-commerce.

JAK REALIZUJEMY NASZ CEL

WSPÓLNIE WPROWADZAMY INNOWACJE

Podejmujemy się złożonych wyzwań, aby znaleźć odpowiedzi, które rozwiązują problem całościowo, a nie częściowo. Od projektu do produkcji, od dostawy po recykling, oferujemy naszym klientom kompleksowe i zrównoważone rozwiązania.

TWORZYMY WŁAŚCIWE STATEGIE

Nasi eksperci współpracują z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby. Wspólnie znajdujemy sposoby, by wykorzystać szanse jakie daje nam przyszłość.