Ograniczenie ilości odpadów i zanieczyszczeń

Od 2030 roku żadne nasze odpady nie trafią na wysypiska śmieci

Wykorzystanie opakowań w celu umożliwienia wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez skrócenie i uproszczenie łańcuchów dostaw. Chcemy, aby opakowania były nie tylko dobrym przykładem, ale również prowadziły do tego, aby ekonomia cyrkulacyjna była możliwa na dużą skalę.

TERAZ... 

Do roku 2025 wyeliminujemy z półek sklepowych 1 miliard problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych. Naszym celem jest, by do 2030 roku znaleźć zrównoważoną alternatywę dla jednorzowego plastiku we wszystkich naszych opakowaniach.

JAK?

  • Dalszy rozwój naszej strategii zastępowania tworzyw sztucznych, ukierunkowanej na kluczowe kategorie i klientów
  • Określenie 10 elementów najtrudniejszych do recyklingu i znalezienie rozwiązań
  • Optymalizacja transportu poprzez wypracowanie rozwiązań w zakresie usuwania zmarnowanego powietrza podczas transportu

W PRZYSZŁOŚCI...

Do 2030 roku wykorzystamy opakowania i recykling do zastąpienia problematycznych tworzyw sztucznych, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez klientów oraz wyeliminowania odpadów z opakowań przez klientów

JAK?

  • Stworzymy nowe modele biznesowe odnoszące się do wzrostu odpadów z e-commerce
  • Będziemy poszukiwać nowych materiałów
  • Będziemy oferować materiały neutralne dla środowiska

Case study

WSPÓŁPRACUJEMY Z AQUAPAK NAD ROZWIĄZANIEM ŚWIATOWEGO KRYZYSU ZANIECZYSZCZEŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Każdego roku do oceanów trafia co najmniej 8 milionów ton tworzyw sztucznych. Nasz zespół badawczo-rozwojowy współpracuje z firmą Aquapak, producentem nietoksycznych, bezpiecznych dla środowiska morskiego, rozpuszczalnych polimerów, w celu stworzenia nowego, zrównoważonego polimeru — HydropolTM. Innowacyjne rozwiązanie problemu materiałów łączonych w opakowaniach używanych przez supermarkety, FMCG i e-commerce. Papiery powlekane tworzywem HydropolTM charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na rozerwanie i przebicie oraz dobrym poziomem nieprzepuszczalności smarów i gazów. Można je wykorzystać do:

  • Laminatu z tworzywa sztucznego
  • Foliowych okienek
  • Powlekania papieru 

HydropolTM jest w 100% biodegradowalny, rozpuszczalny w ciepłej/gorącej wodzie, nie tworzy szkodliwych cząstek plastiku i jest bezpieczny dla środowiska morskiego. Może być poddawany recyklingowi wraz z papierem ograniczając negatywny wpływ poprzez zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, składowanie odpadów na wysypiskach lub inne koszty usuwania odpadów.

JAK REALIZUJEMY NASZ CEL

UWZGLĘDNIAMY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W DZIAŁANIACH

Możemy wyprodukować, dostarczyć, odebrać zużyte i przetworzyć opakowania z tektury w ciągu 14 dni. Ambitnie podchodzimy do innowacji, które pomogą rozwiązać najbardziej złożone wyzwania ekologiczne świata.

WSPÓLNIE

WPROWADZAMY INNOWACJE

Podejmujemy się złożonych wyzwań, aby znaleźć odpowiedzi, które rozwiązują problem całościowo, a nie częściowo. Od projektu do produkcji, od dostawy po recykling, oferujemy naszym klientom kompleksowe i zrównoważone rozwiązania.