Ograniczanie emisji dwutlenku węgla

Ograniczamy emisję dwutlenku węgla, rok po roku

Nasza ostatnia analiza znaczenia zmian klimatycznych uznała je za jeden z priorytetów dla naszych interesariuszy, którzy coraz częściej oczekują od firm pomocy w zapobieganiu najgorszym skutkom zmian klimatycznych. Chociaż w ciągu ostatnich dziesięciu lat osiągnęliśmy redukcję emisji o 31% przy jednoczesnym znacznym rozwoju naszej działalności, dostrzegamy możliwość osiągania lepszych i szybszych wyników.

W latach 2020/21 rzuciliśmy wyzwanie konsultantom, aby zoptymalizować naszą strategię dekarbonizacji.

Mamy przyjemność ogłosić nasze nowe zobowiązanie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla na tonę produktu o co najmniej 46% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2019  w ramach tzw. Science Based Target[1] oraz osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050.

W ciągu najbliższych miesięcy będziemy starać się o zatwierdzenie naszego celu przez inicjatywę Science-Based Targets (SBTi), otwierając drogę naszym opakowaniom o obiegu zamkniętym do odegrania istotnej roli w pomaganiu markom i konsumentom w zmniejszaniu ich śladu węglowego.

TERAZ I NA PRZYSZŁOŚĆ

Ograniczymy emisję dwutlenku węgla na tonę produktu o co najmniej 46% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2019 oraz osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050.

JAK?

Inwestujemy strategicznie w odnawialne źródła energii, ekologiczną energię elektryczną i efektywność energetyczną:

  • Przetwarzanie pary z produkcji na ciepło do ogrzewania naszych pomieszczeń 
  • Rozbudowe beztlenowych komór fermentacyjnych 
  • Zakup zielonej energii elektrycznej 
  • Aeropochodne turbiny gazowe

Wyznaczamy nowe standardy w zakresie efektywności paliwowej, a także przechodzimy na energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, hydroelektryczną i wodorową tam, gdzie to możliwe. Od 2015 r. udało nam się zmniejszyć emisję CO2 na tonę produkcji o 23% w stosunku do roku poprzedniego, wyprzedzając tym samym nasz cel. Wynika to głównie z inwestycji w modernizację sprzętu i zakup zielonej energii w naszych zakładach.

JAK REALIZUJEMY NASZ CEL : 

UWZGLĘDNIAMY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W DZIAŁANIACH. Możemy wyprodukować, dostarczyć, odebrać zużyte i przetworzyć opakowania z tektury w ciągu 14 dni. Ambitnie podchodzimy do innowacji, które pomogą rozwiązać najbardziej złożone wyzwania ekologiczne świata.


TWORZYMY WŁAŚCIWE STRATEGIE. Nasi eksperci współpracują z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby. Wspólnie znajdujemy sposoby, by wykorzystać szanse jakie daje nam przyszłość.

Martin Mead
Head of Energy Efficiency

[1] Cele opracowane przez przedsiębiorstwo, będące drogowskazem do redukcji emisji gazów cieplarnianych.