DS Smith Total Waste Management

Usługa kompleksowa

Zintegrowane rozwiązania w zakresie recyklingu i gospodarowania odpadami, które umożliwiają klientom skupienie się na głównej działalności biznesowej i obniżają koszty.

Kompleksowe usługi świadczone przez firmę DS Smith związane z recyklingiem i zarządzaniem odpadami umożliwiają naszym klientom skupienie się na ich głównej działalności biznesowej.

Tysiące organizacji korzystają z usług firmy DS Smith, by móc należycie wypełniać swoje zobowiązania w zakresie recyklingu i gospodarowania odpadami. Ciągłe dążenie do zamykania obiegu recyklingu odpadów wyróżnia nas jako jedynego dostawcę usług tego rodzaju, który wypełnia deklarację „zero odpadów”. Oto dlaczego klienci przychodzą do nas w pierwszej kolejności, a nasz jednolity poziom usług i ciągła innowacyjność utrzymują wysoki poziom satysfakcji klientów.

Zawsze szukamy sposobów na obniżenie Państwa kosztów i zwiększenie przychodów poprzez wykorzystanie odpadów w celu ponownego wytworzenia użytecznych zasobów. Poprzez recykling, technologie ograniczające składowanie odpadów i udoskonalone procesy odzyskiwania pozostałości pomagamy klientom odnieść korzyści z wdrażania strategii „mniej znaczy więcej”: osiąganie więcej przy mniejszym nakładzie środków. Robimy to w czterech prostych krokach.

Zintegrowane zarządzanie odpadami według DS Smith w czterech prostych krokach:

1. Wyznacznik

DS Smith zaczyna od oceny Państwa działań w zakresie zarządzania odpadami poprzez audyt recyklingu materiałów. Wyniki audytu są porównywane z najlepszymi praktykami ograniczania składowania odpadów i wymogami ochrony środowiska.

2. Wdrożenie

Przeprowadzony audyt stanowi część uzgodnionego planu wdrożeniowego. Na jego podstawie określone zostają rozwiązania, dzięki którym mogą zostać osiągnięte wszystkie cele w zakresie zarządzania odpadami i recyklingu. Nasze usługi obejmują też zaopatrywanie w sprzęt, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz doskonalenie personelu.

3. Obsługa

DS Smith będzie skutecznie koordynować wszystkie działania związane z recyklingiem i gospodarowaniem odpadami, wliczając w to obsługę przy zmianie kontrahentów i wsparcie techniczne.

4. Wydajność

Zasadniczą miarą oszczędności kosztów i wpływu na środowisko są kluczowe wskaźniki wydajności. Co więcej, zastosowanie ich ułatwia uświadomienie sobie możliwości zyskania wartości dodanej. Dzięki systemom zaprojektowanym tak, aby umożliwić intuicyjny dostęp do informacji na temat zarządzania odpadami mogą Państwo polegać na jakości usługi popartej wglądem w rzeczywistą sytuację.

Aby nieustannie ulepszać świadczone usługi, mamy do dyspozycji zaangażowany zespół w centrum zarządzania, który zbiera potrzebne informacje.

To zrozumienie tematyki gospodarowania odpadami osiągnęliśmy w ciągu ponad 30 lat funkcjonowania w przemyśle. Pogłębiamy je zobowiązaniem do unowocześniania rozwiązań ograniczających składowanie odpadów.

Nasza w pełni kompleksowa oferta przysporzy Państwa firmie znaczących oszczędności czasu i pieniędzy.