DS Smith recycling and waste management

Usługi recyklingu

DS Smith dostarcza zintegrowane usługi związane z recyklingiem i zarządzaniem odpadami, od zwykłego odbioru materiału przez recykling aż po kompleksowe rozwiązania w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami.

DS Smith dostarcza zintegrowane usługi związane z recyklingiem i gospodarowaniem odpadami, których zakres obejmuje wszystko, od odbioru materiału do kompleksowych rozwiązań w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami. Rezygnując z inwestycji w składowanie, koncentrujemy się na wypełnianiu deklaracji „zero odpadów” poprzez wdrażanie procesów zarządzania obiegiem zamkniętym recyklingu. Nasze ciągłe dążenie do tego, by 100% zasobów wykorzystać ponownie, przynosi naszym klientom korzyści finansowe i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska.