DS Smith solutions by sector

Rozwiązania dla wszystkich sektorów

DS Smith specjalizuje się w pomaganiu firmom każdej wielkości w uzyskaniu najwyższej wartości z recyklingu i gospodarki odpadami. Dostarczamy rozwiązania przyczyniające się do mniejszej ilości odpadów, mniejszych kosztów i mniejszej złożoności, i uważamy, że wszystkie materiały nadające się do recyklingu nie powinny być spalane.

Od ponad 40 lat pomagamy firmom z wielu różnych sektorów w zwiększaniu wskaźników recyklingu. Nasz model obiegu zamkniętego gwarantuje, że materiały przeznaczone do recyklingu faktycznie są przetwarzane.

Wykorzystujemy zbierane wysokiej jakości papier i tekturę we własnych papierniach. Ponadto sprzedajemy papier w sieci zaufanych papierni na całym świecie.

Sektory przemysłu

Mając bogate doświadczenie, znamy trudności występujące w różnych sektorach przemysłu i uwzględniamy różne potrzeby w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami poszczególnych organizacji. Oferujemy usługi dla wielu sektorów gospodarki, takich jak:

Z dumą obsługujemy część największych i najbardziej znanych organizacji w Europie, takich jak Auchan, Co-op, Tesco i Smith News, a także tysiące mniejszych firm i wiele różnych organizacji rządowych.

Sprzedaż papieru do recyklingu

Jako największa w Europie firma zajmująca się recyklingiem przetwarzamy ponad 5,5 mln ton materiałów do recyklingu rocznie. Nadwyżki materiału niewykorzystane w naszych własnych papierniach sprzedajemy zaufanym papierniom, które otrzymują od nas wysokiej jakości papier do własnych procesów produkcji papieru.

Dowiedz się więcej o naszych usługach sprzedaży materiałów do papierni na całym świecie.

Co DS Smith może zaoferować Twojej firmie?

  • Usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Uzyskanie najwyższej wartości z zasobów przez segregację odpadów
  • Zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
  • Świadczenie terminowych, niezawodnych i konkurencyjnych usług w zakresie zbiórki odpadów
  • Jeden punkt kontaktowy na potrzeby wszystkich wymagań związanych z odpadami