Obsługa klienta

W DS Smith jesteśmy tak samo zaangażowani w obsługę klienta, jak w kluczowe dla nas zamykanie obiegu przetwarzania odpadów.

Przemyślana obsługa klienta

  • Zrozumienie każdego aspektu Państwa potrzeb
  • Świadczenie usług skrojonych na miarę Państwa wymagań w kwestii recyklingu i gospodarowania odpadami
  • Rezygnacja z inwestycji w składowanie odpadów, by uniknąć konfliktu interesów z realizacją Państwa celów w dziedzinie ochrony środowiska

Konsekwentna obsługa klienta

  • Istniejące rozwiązania dostosowywane tak, by osiągać standard najlepszych praktyk
  • Kompleksowe kontrole recyklingu materiałów przeprowadzane przez zaangażowanych menedżerów projektu
  • Odwrót od składowania dzięki ustawicznej ocenie strumienia odpadów

Kosztowo efektywna obsługa klienta

  • Elastyczna, mocna infrastruktura alternatywnych technologii
  • Innowacja w celu maksymalizacji wskaźników recyklingu
  • Sprawozdania z najlepszych praktyk organizacyjnych, dostarczające cennych informacji dla redukcji kosztów i poprawy parametrów ochrony środowiska