Corporate Sustainability

Zrównoważony rozwój

Firma DS Smith zobowiązała się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dając świadectwo swojego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesowej.

Społeczna odpowiedzialność biznesowa

Nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesową obejmuje takie aspekty jak:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Środowisko naturalne
  • Pracowników
  • Społeczeństwo

W ramach swoich codziennych działań operacyjnych, DS Smith systematycznie weryfikuje koncepcję odpowiedzialnego biznesu. Proces ten zapewnia posiadanie skutecznych zasad i systemów zarządzania ryzykiem utraty reputacji.