Closed Loop Recycling

Recykling w obiegu zamkniętym

Jedynie DS Smith ściśle współpracuje z klientami nad rozwijaniem i wdrażaniem rozwiązań zarządzania zamkniętym obiegiem recyklingu, który zamienia 100% odpadów w zasoby zdatne do ponownego użycia.

Czym jest Gospodarka o Obiegu Zamknietym?

Stosujemy zamknięty obieg przetwarzania odpadów, aby osiągnąć ich poziom zerowy. To właśnie zobowiązanie pomaga nam zamieniać 100% zasobów w rzeczy zdatne do ponownego użycia. Oferujemy pełną, kompleksową usługę, by zapewnić firmom jednego partnera zajmującego się zbiórką i recyklingiem odpadów.

Nie inwestujemy w składowanie odpadów, ale w innowacyjne procesy biznesowe zgodnie z zasadą, że „mniej ma dużą moc" („the power of less"). To rodzaj mantry, która pomaga naszym klientom osiągać więcej przy minimalnym wpływie na środowisko i uzyskiwać maksymalną wydajność oraz oszczędność kosztów.

Nasze rozwiązania zarządzania obiegiem zamkniętym zrodziły się ze strategii łańcucha dostaw. Jako zintegrowana firma z dogłębną znajomością całego łańcucha, skupiamy uwagę na całości procesu, a nie tylko na sumie jego części składowych. Wszystko to daje kontrolowalny proces, który na każdym etapie działalności wspiera klientów w podejmowaniu inicjatyw zapewniających wyższą kulturę prowadzenia biznesu i „zdrowszy" zysk.