Quality

Jakość

Jakość jest podstawą wszystkich naszych działań. DS Smith dąży do tego, by pomagać klientom osiągać więcej przy mniejszym nakładzie sił i środków. Jest to możliwe dzięki oferowanej przez nas pełnej, kompleksowej usłudze, z którą trudno konkurować.

Jesteśmy po to, aby pomagać klientom osiągać lepsze efekty przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Wierzymy w możliwości zmniejszania ilości odpadów przy jednoczesnej maksymalizacji wskaźników recyklingu oraz minimalizacji kosztów i niedogodności gospodarowania odpadami w miejscu pracy. Co więcej, wierzymy w strategię łańcucha dostaw, zgodnie z którą odpady to katalizator innowacyjności.

Przekonanie to przejawia się w naszych rozwiązaniach zarządzania odpadami w obiegu zamkniętym. Nasz cel to „zero odpadów". Klienci mogą więc być spokojni o to, że powierzone nam zasoby zostaną przetworzone w zasoby zdatne do ponownego użycia. A taka wizja może być urzeczywistniona wyłącznie przez firmę DS Smith, w sposób ciągły zaangażowaną w zapewnianie i kontrolę jakości, co służy wyższemu dobru.

Doskonałość strategii łańcucha dostaw polega na:

Kontroli jakości Zanieczyszczenie środowiska ma miejsce wtedy, gdy całe partie towaru marnują się i trafiają na wysypisko lub do spalarni śmieci. Tak właśnie traci się reputację i pieniądze. Co więcej, oznacza to również, że nasze starania poszły na marne. Wystarczy najmniejszy błąd i nie zdołamy spełnić obietnicy „zero odpadów”, tak więc kontrola jakości musi być na pierwszym miejscu.

Ujednoliconej kontroli Nasza skonsolidowana strategia rozciąga się na wszystkie obszary biznesu. Silna i elastyczna infrastruktura krajowa pozwala na zachowanie tak samo wysokiej jakości na każdym poziomie procesu. Naszym klientom oferujemy pełne i kompleksowe rozwiązania.

Utrzymaniu kontroli Jakość wzmacnia dzisiejszy sukces DS Smith i stanowi klucz do pomyślnej przyszłości — naszej i naszych klientów. Rozwój biznesu i pozytywny wpływ na środowisko idą ręka w rękę. Zgodność działania z zasadą „mniej ma dużą moc” przynosi zysk wszystkim. Jednocześnie przyświeca nam idea zobowiązania do utrzymania jakości oraz ujednoliconej kontroli zarówno obsługi klienta jak i produktu końcowego.