Mapa drogowa na rzecz lepszego świata: W jaki sposób innowacyjność wspiera usługi i zrównoważony rozwój w DS Smith

W jaki sposób równoważymy potrzebę realizacji przez naszą firmę podróży setek ciężarówek w Europie każdego tygodnia z naszym zaangażowaniem w budowanie bardziej zrównoważonego świata? Czy jednocześnie ulepszamy usługi, które świadczymy naszym klientom?

Petra PL.jpg

Petra Lippertova – Petra ma ponad 25-letnie doświadczenie w transporcie i logistyce. Z powodzeniem zarządzała projektami w zakresie transportu drogowego i kolejowego, tworzyła nowe sieci dystrybucji, wdrażała zarządzane przez dostawców magazyny dla klientów i kierowała projektami o wartości dodanej. Na swoim obecnym stanowisku udoskonaliła nasze łańcuchy dostaw i procesy, wspierając cyfryzację i nowe technologie.

W DS Smith nieustannie pracujemy nad zapewnianiem naszym klientom wysokiej jakości papieru i opakowań oraz nad utrzymaniem obiegu zamkniętego włókien w naszym modelu biznesowym. Aby to osiągnąć, co tydzień realizujemy setki podróży ciężarówek o krytycznym znaczeniu czasowym w całej Europie.

Za planowanie i zarządzanie tymi przejazdami jest odpowiedzialny nasz dział logistyki, który ściśle współpracuje z naszymi składami recyklingu, papierniami i zakładami produkującymi opakowania. Oprócz naszej własnej floty pojazdów, współpracujemy również z zewnętrznymi przewoźnikami, aby dostosować się do ilości przewożonych przez nas towarów.

Petra piece - transport.jpg

Znalezienie lepszego sposobu

 W całej naszej firmie nieustannie analizujemy nasze wyniki i szukamy sposobów na bardziej płynne i wydajne prowadzenie naszej działalności. Jednocześnie, dzięki naszej strategii zrównoważonego rozwoju na teraz i na przyszłość poprawiamy nasze wyniki środowiskowe i pomagamy budować bardziej zrównoważony świat.  

Wydajność w logistyce jest tradycyjnie mierzona za pomocą wskaźnika terminowości i kompletności dostaw (OTIF, On Time and In Full), który jest standardowym wskaźnikiem KPI w branży. Wartość OTIF jest wyrażona w procentach w oparciu o to, czy łańcuch dostaw był w stanie dostarczyć oczekiwany produkt, w ilości zamówionej przez klienta, w miejscu uzgodnionym przez klienta i w oczekiwanym czasie. W naszych oddziałach wskaźnik OTIF wynosi obecnie 95%, co oznacza pozytywny wynik w porównaniu z branżowymi wskaźnikami KPI, które wahają się od 85% do 100%.

Jednak w związku z naszym własnym celem OTIF na poziomie 97%, dostrzegliśmy potrzebę bardziej spójnego i dokładnego pomiaru naszych wyników.

Słyniemy z nieszablonowego myślenia

Wiele naszych zakładów pracuje przez całą dobę, dzięki czemu możemy realizować pilne zamówienia klientów w ciągu 24–48 godzin. Podróże te mogą obejmować setki kilometrów, przebiegać przez granice państw, powodując nieoczekiwane opóźnienia. Aby dokładnie monitorować i mierzyć nasze dostawy, potrzebowaliśmy nowych, jasnych wskaźników wydajności zarówno naszej własnej floty, jak i zewnętrznych przewoźników.

Od dawna myślimy nieszablonowo i jesteśmy liderem w naszej branży. Postanowiliśmy więc wdrożyć pionierskie rozwiązania w zakresie widoczności transportu w czasie rzeczywistym, które umożliwiłaby nam dokładne monitorowanie przesyłek, od naszych zakładów produkcyjnych po drzwi naszych klientów.

Integracja setek systemów monitorowania w jednym rozwiązaniu

Paper strategy (2).jpg

Łącząc siły z platformą zarządzania transportem Transporeon i platformą zapewniającą widoczność w czasie rzeczywistym Sixfold udało nam się wdrożyć nową generację technologii łańcucha dostaw. Razem dokonaliśmy integracji setek różnych systemów telematycznych stosowanych przez naszych zewnętrznych dostawców usług transportowych w całej Europie w jeden centralny system.

Bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania nasze rozwiązanie zapewnia nam i naszym klientom:

  • Dokładne informacje OTIF i czas dostawy
  • Pozycję pojazdu widoczną w czasie rzeczywistym
  • Czas oczekiwania (ładowanie/rozładowanie)
  • Potencjalne opóźnienia / ryzyko opóźnień
  • Zgodność z RODO

Nie tylko inteligentne rozwiązania, ale także filozofia lean

Filozofia lean ma na celu usunięcie marnotrawstwa z procesów roboczych. System siedmiu elementów marnotrawstwa zwanych Muda został opracowany przez Taiichi Ohno, głównego inżyniera w Toyota. Marnotrawstwo to każde działanie lub krok w procesie, który nie dodaje wartości klientowi. Jednym z nich jest „Oczekiwanie”.

Korzystając z tej samej technologii, co Komisja Europejska, możemy proaktywnie stworzyć mapę pokazującą opóźnienia na przejściach granicznych na terenie całej Europy, na przykład między Francją a Szwajcarią lub Niemcami i Polską.

Ta technologia pomaga nam dowiedzieć się, czy nasze przesyłki są realizowane na czas, czy też opóźnione, i w razie potrzeby zidentyfikować przyczyny problemów na poziomie transportu lokalnego. Możemy skonsolidować czas oczekiwania na granicy i uzyskać dokładne wyniki i prognozy dotyczące czasu dostawy, które możemy dostarczyć naszym klientom za pośrednictwem możliwego do udostępnienia linku. Dzięki tym informacjom harmonogramy produkcji mogą być zarządzane bardziej efektywnie, tak aby linie nie pozostały bezczynne.

W przyszłości technologia ta pomoże nam również zidentyfikować opóźnienia na granicy z Wielką Brytanią po Brexicie.

Ograniczamy również emisję CO2

forest sustainability trees green.jpg

W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju na teraz i na przyszłość dążymy do zmniejszenia emisji CO2 (odpowiednika dwutlenku węgla) o 30% na tonę produkcji do 2030 r. w stosunku do wartości wyjściowej z 2015 r.

Oprócz dokładnego śledzenia czasu i lokalizacji pojazdów możemy również mierzyć emisję CO2 i wpływ na cele naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Możemy wykorzystać te informacje, aby ustalić cele i preferencje dla naszych przewoźników, na które muszą wyrazić zgodę przed wdrożeniem ich jako naszych dostawców.

Do 2025 roku zobowiązaliśmy się również do zmniejszenia liczby podróży ciężarówek o 250 000. W ramach naszej strategii optymalizacji logistyki staramy się w miarę możliwości wykorzystać więcej transportu kolejowego i wodnego, a także zmniejszyć liczbę podróży pustych pojazdów. Monitorując samochody na drodze, nasz system może identyfikować i zmniejszać ryzyka związane z przebywaniem „poza trasą”, takie jak oczekiwanie na niezatwierdzonych miejscach dostawy i minimalizowanie czasu postoju pojazdów na włączonym silniku.

Budowanie bardziej zrównoważonego świata dzięki nowej generacji technologii łańcucha dostaw

Dzięki innowacjom i nieszablonowemu podejściu do naszego łańcucha dostaw jesteśmy dumni z tego, że opracowaliśmy rozwiązanie, które sprawia, że jesteśmy bardziej niezawodnym dostawcą, jednocześnie zmniejszając wpływ transportu na środowisko