Cyrkularny świat

Obecnie jeszcze bardziej niż do tej pory kładzie się nacisk na życie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zarówno poprzez zapobieganie marnotrawstwu czy ponowne wykorzystywanie materiałów, jak i zwiększenie odsetka przetwarzanych odpadów. W 2018 r. w całej Europie wprowadzono pakiet dotyczący gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym (Circular Economy Package), aby uczynić nasze społeczności bardziej ekologicznymi w celu zwiększenia odsetka przetwarzanych odpadów i promowania wydajnego wykorzystywania zasobów. Oto dlaczego przetwarzanie większej ilości odpadów jest lepszym rozwiązaniem dla każdego.

Źródła:

1. Europa

2. CEPI

3. Let's Recycle

4.  Europa

5. GOV.UK

6. Eunomia

7. ABAL