Analiza łańcucha dostaw

We współczesnym świecie, tak złożonym i przenikniętym siecią zależności, Wasz łańcuch dostaw może Wam zapewnić przewagę konkurencyjną i pomóc zabłysnąć na tle innych. Nasze – zdobyte w skali globalnej - doświadczenie i wiedza fachowa są tym, co będzie Wam pomocne.

Szybkie rozwiązania dla raptownie zmieniającego się świata

Rozumiemy wyzwania, wobec których staje Wasz biznes, takie jak ograniczenia zakupów czynionych przez klientów,  zmieniający się wzorzec handlu detalicznego,   transformacja cyfrowa i rosnący nacisk  na szybki zwrot nakładów finansowych.  Aby odnieść sukces, musicie  na nowo przemyśleć   tradycyjne modele  działania i znaleźć nowych partnerów i  nowe  możliwości, które dałyby Wam szanse w odniesieniu do  całego łańcucha dostaw.  

Nasze sprawne i innowacyjne podejście pozwala nam szybko dotrzeć do sedna problemu, z wykorzystaniem metodologii całkowitego kosztu posiadania (TCO), aby – w ramach kompleksowej optymalizacji łańcucha wartości – zapewnić Wam realne korzyści.

Myślimy tak, jak Wasi klienci

Aby lepiej zrozumieć Wasz łańcuch dostaw i wprowadzić realne ulepszenia, przyjmujemy podejście zorientowane na klienta i skupiamy naszą uwagę na:

  • mapowaniu łańcucha dostaw  - aby uzyskać weń wgląd  i sprawdzić, jak w jego ramach przepływają produkty i informacje;
  •  postawieniu diagnozy -  do czego wykorzystujemy dane, narzędzia badawcze i kluczowe czynniki wartości, co pozwala nam zrozumieć aktualne zachowania i procesy;
  • zwiększaniu wydajności - wdrażamy skalowalne i rentowne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, kierując się dążeniem do redukcji kosztów, efektywnością i  potrzebami innowacji.

Zoptymalizujcie swój projekt opakowania w jednym z naszych ośrodków PackRight  

W naszych centrach  PackRight  współpracujemy z Wami nad wcielaniem w życie pomysłów opakowań – od deski kreślarskiej aż po halę fabryczną.  Niezależnie od tego, czy Waszym celem jest zwiększenie sprzedaży, obniżka kosztów czy lepsze zarządzanie ryzykiem, zaprojektujemy, przetestujemy i wyprodukujemy opakowania, które można ponownie wykorzystać albo poddać recyklingowi,   a przy tym takie, które odpowiednie są dla Waszego łańcucha dostaw i mogą spełnić Wasze strategiczne cele.     

W naszych  centrach PackRight możecie:

  • wziąć udział w dynamicznych, interaktywnych warsztatach, aby zmaksymalizować korzyści płynące z Waszego opakowania,  
  • podjąć pracę z zespołem ekspertów, wyłonionym specjalnie dla zaspokojenia Waszych potrzeb
  • ustalić i uzgodnić szczególne obszary optymalizacji i kryteria sukcesu
  • wypracować właściwe rozwiązania dotyczące opakowań, zgodne z  Waszymi priorytetami.