bow with holls.jpg

Opakowanie WonderGrill umożliwi utrzymanie grilla w czystości

Carbones Fergon to największy hiszpański producent węgla drzewnego, oferujący szeroką gamę rozwiązań z zakresu rozpalania ognia i spalania, przeznaczonych do grilla i do kominków. W fabryce w Huelvie, jak twierdzą przedstawiciele firmy, przestrzega się „najwyższych standardów w zakresie ekologii, jakości i czystości”.

Wyzwanie:

Brykiet węglowy tradycyjnie sprzedawany był w postaci zapakowanej w papierową torbę, która brudziła ręce i plamiła ubranie, a po opróżnieniu należało wyrzucić ją do śmieci. Co więcej, delikatne papierowe torby mogły potargać się na pewnym etapie łańcucha dostaw i dotrzeć na miejsce sprzedaży w złym stanie, co prowadziło do niepotrzebnych strat oraz powodowało powstawanie pyłu węglowego w ciężarówkach, magazynach i na zapleczach sklepów. Wcześniej firma Carbones Fergon próbowała wyeliminować niektóre z tych problemów za pomocą rozwiązania w formie klatki i pudła kartonowego, jednak problem powstającego pyłu nie został wyeliminowany. Zwrócono się więc do DS Smith o zaprojektowanie rozwiązania opakowaniowego, które ułatwiłoby transport i magazynowanie, umożliwiłoby wyeksponowanie brykietu węglowego na półkach oraz użytkowanie produktu z zachowaniem czystości i bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla, a wszystko to z dbałością o środowisko.

Rozwiązanie:

Po spotkaniu z przedstawicielami firmy Carbones Fergon, projektanci DS Smith przystąpili do pracy nad opakowaniem na brykiet węglowy, które sprawdzi się w całym łańcuchu dostaw: od chwili opuszczenia przez produkt fabryki w Huelvie do momentu jego pojawienia się na grillu użytkownika końcowego. W ten sposób wynaleziono nowe pudełko WonderGrill!

Dotychczasowe opakowanie zostało całkowicie przeprojektowane, począwszy od jego centralnej struktury w formie klatki, a skończywszy na opakowaniu zewnętrznym. Projektanci opracowali szczelnie pakowane prostokątne opakowanie, bez rowków w podstawie, co zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz pyłu węglowego. Wymogiem Carbones Fergon było także zapewnienie skutecznego zabezpieczenia opakowań przed niechcianym otwarciem. Żądanie to zostało spełnione poprzez umieszczenie w klapie zatrzasku, który po zamknięciu klapy zahacza o wpust w pudełku.

W nowym opakowaniu użytkownik końcowy musi jedynie otworzyć wstępnie naciętą górną klapkę opakowania zewnętrznego. Po podniesieniu klapki produkt można podpalić w centralnej części klatki, która służy do tego celu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy nie muszą brudzić rąk podczas wyciągania węgla drzewnego z opakowania, a samo opakowanie może służyć do rozpalenia grilla, bez generowania odpadu.

Rezultaty:

 

  • Większa sprzedaż dzięki zdobyciu pozycji premium i wyraźnemu wyróżnieniu się na rynku
  • Lepsze odczucia klientów dzięki łatwemu otwieraniu opakowania i możliwości rozpalenia grilla
  • Niższe koszty dzięki możliwości zachowania większej czystości w łańcuchu dostaw
  • Mniejsze oddziaływanie na środowisko z uwagi na brak konieczności wyrzucania odpadów na składowisko