Opakowanie, które chroni elektronikę Movistar i upraszcza logistykę

Produkty elektroniczne zmieniają się w zawrotnym tempie i dotrzymanie kroku tym zmianom w łańcuchu dostaw może przyprawiać o ból głowy. A co jeśli opakowanie mogłoby ewoluować w takim samym tempie i zapewnić równowagę w łańcuchu dostaw?

Wyzwanie:

 Producent dekoderów zwrócił się do DS Smith o pomoc w zaprojektowaniu opakowania, które dzięki bardziej ujednoliconej konstrukcji z mniejszą liczbą elementów składowych, będzie pasować do większej liczby produktów o różnych wymiarach. Bardzo istotne było przy tym zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu, zwłaszcza delikatnego wewnętrznego dysku twardego. Opakowanie miało także poprawiać paletyzację i umożliwiać skanowanie kodów kreskowych znajdujących się na obudowie dekodera bez potrzeby otwierania pudełka.

Nasze rozwiązanie:

DS Smith zaprojektowała opakowanie z tektury falistej, które pasuje do możliwie jak największej liczby dekoderów o różnych rozmiarach, bez narażania bezpieczeństwa dolnej i tylnej części dekodera, gdzie znajdują się najbardziej wrażliwe podzespoły. Gotowe opakowanie zostało poddane testom obciążenia statycznego, aby określić optymalną wytrzymałość pudełka podczas układania w stosy i zwiększyć możliwości paletyzacji.

Rezultat:

  • Niższe koszty dzięki ograniczeniu liczby wariantów opakowania do dwóch, pasujących do 14 różnych produktów.
  • Lepsze zabezpieczenie dysku twardego dzięki zastosowaniu podwójnego dna.
  • Mniejsza złożoność procesu pakowania poprzez uproszczenie konstrukcji i elastyczny projekt opakowania.
  • Niższe koszty transportu i magazynowania poprzez zaprojektowanie opakowania pasującego do europalety i optymalne wykorzystanie miejsca ładunkowego.
  • Uniknięcie przyszłych kosztów dzięki możliwości dostosowania opakowania do nowych produktów.
  • Ulepszona wydajność łańcucha dostaw dzięki zastosowaniu wycięć, które zapewniają widoczność i czytelność kodów kreskowych z zewnątrz opakowania.