Top-pic.jpg

Drukarka 3D od Formlabs

Formlabs wprowadził niedawno na rynek Form 2 - jedną z najbardziej zaawansowanych i przystępnych drukarek 3D do użytku domowego. Potrzebne było opakowanie, które będzie odzwierciedlać nadzwyczajną precyzję i niezrównaną wydajność urządzeń Formlabs. Poprzednikiem Form 2 był model Form 1+, który był najbardziej udaną kampanią w serwisie Kickstarter w kategorii technologii. Oczekiwania Formlabs i jego klientów dotyczące Form 2 nie mogły więc być niższe.

Wyzwanie:

Opakowanie odpowiednie dla drukarki 3D Form 2 powinno być czytelne i łatwe w pakowaniu i rozpakowaniu. Powinno ponadto zapewniać niezawodną ochronę cennej zawartości i być wielokrotnego użytku, umożliwiając bezpieczny transport urządzenia w przypadku ewentualnych zwrotów.

Rozwiązanie:

Pierwszym krokiem było nawiązanie ścisłej i nastawionej na współpracę relacji z Formlabs, aby zrozumieć i przeanalizować oczekiwania klienta odnośnie niezbędnych funkcji, wyglądu, bezpieczeństwa, obsługi i oddziaływań zewnętrznych, które powinno spełniać opakowanie. Gdy potrzeby klienta zostały dokładnie zrozumiane, można było przejść do fazy realizacji, wykonując różne prototypy, przeprowadzając gruntowne testy i wykorzystując wiele różnych materiałów i rozwiązań, w tym m.in. taśmy wzmacniające wokół uchwytów i linii bigowania, zgodnie ze ścisłym harmonogramem produkcji i budżetem Formlabs.

Rezultat:

  • Wyjątkowo wydajne opakowanie, będące wypadkową wiedzy, zrozumienia i rygorystycznych testów.
  • Wzrost satysfakcji klienta i wyższa sprzedaż dzięki opakowaniu, które jest łatwe w obsłudze, zapewnia pozytywne doświadczenia podczas rozpakowywania i skutecznie chroni wartościowe i precyzyjne urządzenie.
  • Ograniczone ryzyko dla firmy klienta wskutek skonsolidowania w jednym miejscu procesów projektowania, rozwoju, produkcji i testów wielomateriałowego opakowania.
  • Poprawa wizerunku marki Formlabs dzięki opakowaniu, które odzwierciedla nadzwyczajną precyzję i niezrównaną wydajność jej urządzeń.