PACE - PL.png

PACE to  gwarancja właściwego wykonania

Nazwa PACE pochodzi od pierwszych liter angielskich słów Performance (wykonanie), Assurance (gwarancja), Consistency (zgodność) i Environment (środowisko).

Co to oznacza dla klientów?

  • Jasno określone parametry wykonania
  • Jednoznaczne kryteria zgodności
  • Niezawodne i stabilne opakowania
  • Unikanie zbędnych kosztów i ryzyk
  • Wykorzystanie tylko takiej ilości materiału, jaka jest absolutnie niezbędna

Dzięki znacznym inwestycjom w technologię opakowań od surowców przez projekt do produkcji gotowego wyrobu, mogliśmy wykonać odważny krok naprzód.

Nasz współpraca z klientem zaczyna się od ustalenia jego oczekiwań względem opakowania w kontekście efektów na przestrzeni całego łańcucha dostaw.  W ten sposób określamy parametry wykonania, które stanowią punkt odniesienia do zapewnienia odpowiednich właściwości opakowania.

Wspólna praca pomaga uniknąć zagrożeń związanych z typem i gramaturą papieru.  Wiele rodzajów papieru, określanych jako „jednakowe”, może różnić się między sobą wytrzymałością o ponad 30%.  Jednym z niepożądanych efektów są opakowania niewystarczająco wytrzymałe lub wykorzystujące większą ilość papieru, niż jest to konieczne.

Zamiast tego projektujemy opakowania z papieru, którego wytrzymałość i parametry gwarantują spełnienie ustalonych uprzednio kryteriów.  Poprzez szczegółowe specyfikacje i ścisłe procedury zapewnienia jakości uzyskujemy niezbędną dla każdego papieru spójność. Wykorzystując tylko taką ilość materiału, jaka jest absolutnie niezbędna, poprawiamy także profil środowiskowy naszych klientów.