Ograniczanie emisji dwutlenku węgla

Ograniczamy emisję dwutlenku węgla, rok po roku

Carbon banner.JPG

Redukcja emisji dwutlenku węgla nadal stanowi ważną część naszej strategii
i praktyk biznesowych.

TERAZ... 

Każdego roku zmniejszamy własną emisję dwutlenku węgla.

Jak?

  • Instalacja oświetlenia LED w różnych zakładach już teraz pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 6201 ton rocznie

  • Nowa elektrociepłownia kogeneracyjna w Kemsley Paper Mill, która ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 36 000 ton rocznie

W PRZYSZŁOŚCI...

Do 2030 roku zmniejszymy naszą emisję dwutlenku węgla w odniesieniu do produkcji o 30%.

Jak?

  • Wdrożenie normy ISO 50001 do codziennej pracy na poziomie zakładu w celu wdrażania zmian behawioralnych i organizacyjnych oraz zgodności z przepisami
  • Analizowanie danych w celu zrozumienia wyników i dzielenia się najlepszymi praktykami w różnych zakładach
  • Ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej we wszystkich naszych zakładach
  • Zmiana źródeł energii, np. energia z odpadów, fotowoltanika

CASE STUDY

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez inwestycje w nasze papiernie

Carbon Case Study.jpg

Zmiany klimatu nadal są jednym z największych problemów globalnych, zaraz po pandemii COVID-19. Obecnie w naszym zakładzie Kemsley Paper Mill budujemy nowoczesną elektrociepłownię. Nowy obiekt pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla o 36 000 ton rocznie (Jest to odpowiednik 30 000 średniej wielkości samochodów pokonujących rocznie ok. 10 000km).
Po ukończeniu inwestycji w 2021 roku jej moc wyniesie 75MW i zasili nasze procesy produkcyjne. Przy produkcji 830 tys. ton papieru rocznie w Kemsley Paper Mill, inwestycja przyczyni się do dalszej poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz do realizacji naszego zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 roku. 

JAK REALIZUJEMY NASZ CEL

Uwzględniamy zrównoważony rozwój w działaniach.

Możemy wyprodukować, dostarczyć, odebrać zużyte
i przetworzyć opakowania z tektury w ciągu 14 dni. Ambitnie podchodzimy do innowacji, które pomogą rozwiązać najbardziej złożone wyzwania ekologiczne świata.

Tworzymy właściwe strategie.

Nasi eksperci współpracują z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby. Wspólnie znajdujemy sposoby, by wykorzystać szanse jakie daje nam przyszłość.